Boligkøb med Tryghedsgaranti

Fra 1.990 inkl. moms *

Skøde og tinglysning/berigtigelse af Deres boligkøb eller boligsalg.

UDEN vanlig køberrådgivning. *excl. tinglysningsafgifter.

Læs mere her.

Rådgivning, skøde og berigtigelse

kr. 5.600 inkl. moms *

Ansvarsforsikret rådgivning og berigtigelse ved køb af alle typer ejendomme i hele Danmark. *excl. tinglysningsafgifter

Læs mere her.

Sælg Selv Boligsalg

kr. 8.800 inkl. moms *

Vort samlede honorar for SælgSelvBoligsalgs assistance inkl. udarbejdelse af købsaftale

Honoraret inkluderer udarbejdelse af Købsaftalen med efterfølgende berigtigelse af skøde. Læs mere her.

Fuldt ansvarsforsikret rådgivning

Deres garanti for en sikker bolighandel

Vore ydelser er fuldt ansvarsforsikret og omfattet af Loven om omsætning af fast ejendom, samt Loven om juridisk rådgivning. Læs mere her.

– Køb af bolig som papirløst samlevende

Samlevendes køb af bolig. Juridisk set er papirløst samlevende ikke stillet som ægtefæller, og det tilrådes derfor, at ugifte samlevende ved køb af fast ejendom sammen, samtidig får udarbejdet en samejeoverenskomst hos Deres rådgiver. 

Papirløst samlevende

Prisfastsættelse af boligen ved køb og salg. Med den skærpede konkurrence i ejendomsmæglerbranchen er det, som boligsælger, vigtigt at gøre et grundigt stykke hjemmearbejde, inden man som boligsælger indgår en kommissionsaftale med en ejendomsmægler.
Som sælger skal De således stille krav til ejendomsmægleren om at denne dokumenterer grundlaget for forslaget til udbudsprisen for Deres ejendom; en dokumentation som ligeledes skal indeholde en sammenligning med samtidigt udbudte sammenlignelige ejendomme i nabolaget samt aktuelle seneste salgspriser og salgstider.
Selvom de fleste ejendomsmæglere har et godt lokalkendskab og føling med prisudviklingen, har De som boligsælger krav på at få udleveret dokumentation for hvilke fakta der ligger til grund for mæglerens vurdering af udbudspris og salgstid for Deres ejendom.

“Skilsmisse” for papirløst samlevende

Det er vigtigt at gøre sig klart, at der ikke er særlige lov regler eller lignende, som regulerer papirløst samlevendes retsstilling i forbindelse med, at de går hver til sit.
Har det papirløse par boet i lejebolig, kan den, der vil ud af forholdet som udgangspunkt blot sende en opsigelse til udlejer og herefter forlade boligen.
Har man købt ejerbolig sammen er situationen derimod noget mere kompliceret.
Som fælles ejere af fast ejendom er det typisk ikke så ligetil at gennemføre en “skilsmisse”. Man har ofte penge bundet i ejerboligens friværdi, og man hæfter almindeligvis begge overfor kreditforeningen og eventuelle pantebrevskreditorer m.v., som man ikke kan undslippe blot ved at sende en “opsigelse”.
Har man som papirløst samlevende ikke oprettet samejeoverenskomst for så vidt angår den fælles ejerbolig, er man i sådanne situationer afhængig af, om den partner, som man forlader, vil optræde samarbejdsvilligt under “skilsmissen”.

Problematikken

Samlevendes køb af bolig. 
Problematikken kan være følgende:
Partneren er ikke samarbejdsvillig – – partneren nægter at flytte – – partneren nægter at betale den anden for vedkommendes andel af ejerboligen – – eller partneren nægter at medvirke til at kontakte kreditforening og eventuelle andre kreditorer for at opfylde de nødvendige betingelser for at overtage gælden, således at den der flytter bliver frigjort.
Såfremt den der bliver boende i ejerboligen undlader at sørge for, at den fraflyttende bliver frigjort fra gælden, risikerer den fraflyttende at blive involveret i en tvangsauktion, hvis den der bliver i ejerboligen på et eller andet tidspunkt ud i fremtiden får økonomiske problemer, således at terminerne ikke bliver betalt.
Set i lyset heraf løber papirløst samlevende en betydelig risiko, hvis de køber ejerbolig sammen uden at få udfærdiget en samejeoverenskomst.  

Samejeoverenskomsten

Samlevendes køb af bolig. Hvis man opretter en samejeoverenskomst, bør ovenanførte problemer ikke kunne opstå. I samejeoverenskomsten bør der nemlig være en bindende aftale om, at man er forpligtet til at købe hinanden ud indenfor en kortere frist, hvis den ene part vil ud af forholdet
Såfremt parterne ikke kan/vil købe hinanden ud, kan der være en bindende aftale om, at den ene ikke kan modsætte sig, at den anden sætter ejerboligen til salg hos en ejendomsmægler.
Hvis parterne ikke kan blive enige om, hvorvidt et købstilbud skal accepteres, bør der være en bindende aftale om, hvorledes dette problem løses hurtigt og effektivt.
Er der således – i forbindelse med købet af den fælles ejerbolig – oprettet en samejeoverenskomst, har man et effektivt tvangsmiddel, som kan tages i anvendelse, hvis det skulle blive nødvendigt.
Bliver det ikke nødvendigt at tvinge sin ret igennem, fordi parterne optræder samarbejdsvilligt i forbindelse med opsplitningen, kan parterne (eventuelt mundtligt) aftale præcis, hvordan de vil afvikle forholdet/ejerboligen, uden at samejeoverenskomstens bestemmelser følges. 

Tinglysning af samejeoverenskomsten

Den sikreste metode til opbevaring af en samejeoverenskomst er, at lade den tinglyse på ejerboligen som en servitut. Dette koster stempel og tinglysningsafgift til det offentlige.
Tinglysning af samejeoverenskomsten er dog ikke obligatorisk. Hvis man foretrækker at nøjes med at gemme en af modparten underskrevet kopi på et sikkert sted, kan man gøre det. 

Gensidigt testamente

Samlevendes køb af bolig.

Samlevendes køb af bolig. Papirløst samlevende bør udover samejeoverenskomst oprette et gensidigt testamente, når der købes ejerbolig sammen. Dette for at sikre, at den længstlevende kan blive i ejerboligen, såfremt partneren dør.
Undlader papirløst samlevende at oprette testamente, arver de intet efter hinanden – heller ikke den andens andel af ejerboligen. I stedet arver den andens arvinger i henhold til Arveloven. Undlader man som papirløst samlevende at oprette gensidigt testamente i forbindelse med køb af fælles ejerbolig, er der med andre ord risiko for, at man en dag kommer til at eje boligen sammen med f.eks. svigerforældrene.
BoligAssistancen tilråder Dem at kontakte en advokat med speciale i familie- og arveret i forbindelse med etablering af testamente, særeje og lignende.

Samlevendes køb af bolig.

Scroll to Top