INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Salgsopstillingen ved boligkøb

Når De har udvalgt nogle interessante boligemner i avisen eller på “Internettet”, er næste skridt at få bestilt  salgsopstillinger hos de involverede ejendomsmæglere. I den forbindelse er det en god ide at bede ejendomsmægleren om at med sende en energimærkning, ejendomsdatarapport, tilstandsrapport samt el-rapport, som bør foreligge, når en ejendom udbydes til salg. De kan herigennem få en ide om, hvor meget det forventede energiforbrug er,  hvor meget istandsættelse der kræves (se tilstandsrapporter & energimærkning), og De kan således på forhånd fravælge emner, som kræver megen istandsættelse eller har et højt energiforbrug. I salgsopstillingen bør der være en udførlig beskrivelse af ejendommen, men en hel del mæglere har desværre tendens til at forvanske virkelighedens verden gennem en smuk beskrivelse (se Slangordbog for boligkøbere). Via Internettet kan De imidlertid på forhånd kontrollere, hvor ejendommen er beliggende og dermed undgå ulejlighed med at besigtige ejendomme, som f.eks. ligger ved meget befærdet veje, med tog spor  i baghaven eller andre dagligdags irritationsmomenter, som kan give Dem problemer, den dag De evt. vil sælge boligen igen. Når De besigtiger bolig, bør De altid være opmærksom på, om det er et hus eller en lejlighed, De vil kunne sælge igen uden besvær. Ejendomme som har været til salg længe er som regel også svære at komme af med, når De evt. selv vil sælge en dag! Datoen på salgsopstillingen kan her afsløre en hel del. Kontantprisen kan man i mange tilfælde forhandle sig frem til med sælger alt efter udbuddet og efterspørgslen på markedet på det pågældende tidspunkt, og afhængig af hvor længe ejendommen har været til salg. En evt. lavere kontantpris giver også en lidt lavere udbetaling, og brutto/nettoprisen er også afhængige af, hvilke lån man vælger  samt den gældende dagsrente. Ligeledes spiller de forventede udgifter til renovation ejendomsskatter, forsikringer, antenneafgift etc. ind på brutto/nettoprisen. Dette fremgår oftest under “Bruttoudgifter/ ejerudgift 1 år.” i salgsopstillingen. (se nedenfor og under finansiering). Endelig skal De være opmærksom på, at såfremt De skal låne hele eller en del af udbetalingen, vil nettobeløbet som følge heraf også blive højere i en periode.

Brutto- og nettoudgifter

I salgsopstillingen finder De flere vigtige informationer om, hvad det vil koste Dem at eje og bo i den bolig, De har udset Dem. De fleste vil i første omgang interessere sig for boligens brutto- og nettoudgift for at finde ud af, hvad det koster at “sidde” i boligen. Begge oplysninger er vigtige, men det er ligeså vigtigt at kende deres begrænsninger. Bruttoudgiften i salgsopstillingen er et udtryk for ejerudgiften det første år og omfatter bruttoydelsen på den foreslåede finansiering samt ejendomsskatter, forsikring m.v. Stiger renten, vil bruttoydelsen på finansieringen – og derved bruttoudgiften – blive større end angivet i salgsopstillingen. Hvis De kan præstere en større udbetaling end foreslået i salgsopstillingen, vil bruttoydelsen og bruttoudgiften omvendt blive lavere. Nettoudgiften er det, det rent faktisk koster at bo i huset, når der er taget højde for, at renteudgifterne på finansieringen kan trækkes fra i skat. Vær også opmærksom på, at ud over ejer udgifterne skal De også afholde anvendelsesudgifter, det vil sige de omkostninger, der er forbundet med at bruge boligen. Der skal således betales for vand, varme, el m.v. Husstandens à conto betalinger fremgår af salgsopstillingen. De skal tage højde for alle de kommende udgifter ved boligen, når De vurderer Deres muligheder for at sidde trygt og godt i den nye bolig.
 BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere
Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot