INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Ejerlejlighedsskema

Oplysningsskemaet fra administrator

Ejerlejlighedsskema – et af de vigtigste dokumenter ved køb af ejerlejlighed

Ved køb af ejerlejlighed, bør De via Deres køberrådgiver grundigt undersøge ejerforeningens forhold, herunder regnskaber og budgetter samt indholdet af de seneste generalforsamlingsprotokollater. Sælger/sælgers mægler er således forpligtet til at indhente og udlevere et såkaldt ejerlejlighedsskema, hvor ejerforeningens formand eller administrator har besvaret en række vigtige spørgsmål om forholdene i ejendommen, herunder sikkerhedsstillelsen til ejerforeningen. Et ejerlejlighedsskema indeholder spørgsmål, der vedrører relevante forhold for ejerlejligheden og ejerforeningen. Ejerlejlighedsskemaet med bilag indeholder oplysninger om ikke blot selve ejerlejligheden men ligeledes om ejerforeningens økonomi, bygningernes stand og mange andre forhold. Ved handel med ejerlejligheder er det obligatorisk, at sælger udlevere ejerlejlighedsskema med bilag samt skriftlige oplysninger fra ejendommens administrator. Sædvanligvis bestiller ejendomsmægleren/sælgerrådgiveren skemaet hos ejendommens administrator forbindelse med udarbejdelsen af salgsopstilling og udkast til købsaftale. Prisen for ejerlejlighedsskemaet varierer fra administrator til administrator men prisen ligger på ml. kr. 1.800,00 og kr. 4.500 inkl. moms. Bilagene tilknyttet ejerlejlighedsskemaet og administrators besvarelse omfatter bl.a. kopi af ejerforeningens seneste generalforsamlingsreferater, årsregnskaber og budgetter samt ejerforeningens vedtægter og husorden m.v.

Ejerforeningens administrator

Bestyrelsen i en ejerforening har sædvanligvis antaget en administrator, der bistår bestyrelsen med den daglige drift af ejendommen. Administrators beføjelser og pligter afhænger af, hvad der er vedtaget på en generalforsamling, af bestyrelsens instruktioner og af vedtægterne. Administratoren er i besiddelse af vigtige dokumenter og oplysninger om ejerforeningen og ejerlejligheden, som er relevante for en køber. Sælger/sælgers mægler eller sælgerrådgiver skal således i enhver ejendomshandel omhandlende ejerlejligheder rette henvendelse til administrator med henblik på dennes udfyldelse og fremsendelse af et såkaldt ejerlejlighedsskema med tilhørende bilag. På ejerlejlighedsskemaet skal sælger/mægler eller sælgerrådgiveren afkrydse de spørgsmål, man ønsker svar på fra ejendommens administrator med samtidig bestilling af ejerforeningens vedtægter, seneste årsregnskaber og seneste generalforsamlingsreferater.  

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot