Førstegangskøb af bolig ? Spørgsmål og svar, når De står overfor at skulle købe bolig første gang!

Førstegangskøb af bolig. Såfremt De er førstegangskøber, eller gerne vil læse mere om boligkøbets faser m.v., så har vi samlet lidt information i det følgende, som vil kunne uddybes ved en personlig samtale.

 Læs her om Samlevendes køb af bolig.

Hvad har De råd til at købe?

Tommelfingerreglen er, at husstandens månedlige brutto indkomst skal være 4 gange større end den månedlige bruttohusleje. Er bruttoudgiften for ejendommen f.eks. 10.000 kr., bør den månedlige husstandsindkomst være på mindst ca. 40.000 kr. Det beløb De har til overs, når De har betalt bruttoudgiften til Deres bolig, benævnes rådighedsbeløbet.

Der er stor forskel på, hvad den enkelte familie har behov for i rådighedsbeløb, men tallene bygger på de generelle erfaringer og pengeinstitutternes interne beregningsmetoder. Det er således særdeles vigtigt at lægge et realistisk og fremtidsrettet budget i forbindelse med Deres overvejelser om køb af bolig.

Kontant eller finansieret handel

Førstegangskøb af bolig.

Som udgangspunkt handler man bolig ud fra en kontantpris, og De er, uanset valg af finansieringsform, som køber pligtig til at sørge for, at sælger får det aftalte beløb kontant.

De fleste boligkøbere har brug for at låne penge i forbindelse med boligkøbet. og dette kan gøres på forskellig måde. De kan læse mere om finansieringen af boligkøbet andetsteds på denne site.

Låne omkostninger generelt

Når De optager et lån, betaler De en række omkostninger. De fleste omkostninger indregnes sædvanligvis i låne beløbet, også kaldet hovedstolen, så de bliver en del af Deres ydelse.

Uanset hvilken låntype De vælger, består Deres ydelse altid af rente, afdrag og bidrag.

  • Renten beregnes, ved at gange lånets restgæld med lånets renteprocent. Du reducerer din skat med skatteværdien af dine renteomkostninger.
  • Afdraget beregnes, som den samlede ydelse minus rentebeløbet.
  • Bidraget er de administrationsomkostninger, du betaler. Det beregnes som en procentdel af restgælden.

Hvilket lån passer Dem bedst?

Obligationslån, kontantlån, “pauselån”, rentetilpasningslån, rentesats, løbetid, konverteringsmuligheder m.m. Der er meget at sætte sig ind i, når De skal vælge den låntype, der passer bedst til Deres økonomi og fremtidsplaner.

Hvordan De får et KøberBevis?

Med et køber- eller lånebevis i hånden har De en række fordele, når De har fundet den rette bolig og vil kunne slå til med det samme.

Hvad er købsaftalen?

Købsaftalen er et af de vigtigste dokumenter i bolighandel, idet den indeholder alle de indgåede aftaler om Deres køb af en bestemt bolig. Når De har fundet ønskeboligen, beder ejendomsmægleren Dem om at skrive under på en købsaftale.

Købsaftaler kan være forskellige fra ejendomsmægler til ejendomsmægler og fra handel til handel. Derfor anbefaler vi, at De enten får indføjet et rådgiverforbehold (Advokatforbehold) eller får talt med Deres rådgiver, inden De skriver under på købsaftalen.

Hvordan man sikrer sig mod kursudsving?

Kurserne på de obligationer der danner grundlag for realkreditboliglån ændrer sigløbende, hvilket vil kunne medføre uheldige og ubehagelige økonomiske konsekvenser for Dem som køber. De kan eliminere risikoen som følge af disse udsving ved at tegne en fastkursaftale/kurssikring.

Hvem gør hvad i handlen?

Det kan forekomme uoverskueligt at få det rette overblik over, hvem der går og er ansvarlig for hvad i en bolighandel. Hvad er Deres opgaver, Deres rådgivers, sælgers og sælgers rådgivers ? De modtager i den forbindelse en detaljeret redegørelse fra BoligAssistancen, som undervejs følger op på hver enkelt trin i forløbet.

Førstegangskøb af bolig. Førstegangskøb af bolig.