INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

De 5 faser i Boligassistancens køber boligrådgivning

BoligAssistancen kan bistå Dem i de væsentligste af boligkøbets fem faser, fra boligsøgningens start til De flytter ind i den nye bolig.     Se: Før Købsaftalens skrives under ! Vor KøberRådgivning er et fleksibelt tilbud, som kan skræddersyes til netop Deres behov. De vælger selv hvilken rådgivning De ønsker og omfanget heraf.

Fase 1 – Budgetlægning og boligsøgning

Måske har De allerede selv fundet drømmeboligen. Ellers kan de benytte forskellige søgemuligheder –  Læs mere om boligønsker. De kan ved hjælp af Deres bankrådgiver få et overblik over Deres økonomi,  som angiver en vejledende kontantpris og beregner den privatøkonomiske konsekvens af et boligkøb. Den vejledende Kontantpris giver en indikation af hvor meget, De kan købe ny bolig for, og hvad det betyder for Deres samlede privatøkonomi, hvis De køber ny bolig.

Fase 2 – Gennemgang af ejendommen, købsaftalen og prisforhandling

Når De har besluttet Dem for boligkøbet, hjælper vi Dem med en nøje gennemgang af købsaftalen og alle øvrige handelsdokumenter og drager omsorg for, at Købsaftalen bliver udformet korrekt og til Deres fordel. Samtidig kontrollerer vi alle de relevante boligdokumenter, herunder forsikringsforhold, tinglyste byrder, hæftelser og servitutter, forureningsforhold, forsikringsvilkår, el-rapporten, tilstandsrapporten, energimærkningen mv. Gennemgangen foretages indenfor maksimalt 48 timer fra vor modtagelse af sagens dokumenter og inkluderer en  grundig kontrol af købsaftalen med tilliggende dokumenter efterfulgt af en detaljeret og letforståelig gennemgangsrapport til køber. Med til vort kontrolarbejde hører også en kritisk vurdering af salgsopstillingen og boligens faktiske værdi. Såfremt det skønnes opportunt, forhandler BoligAssistancen den rigtige pris på plads for Dem og sikrer således, at De ikke køber Deres nye bolig for dyrt. Vor sagsgennemgang omfatter bl.a.:

Fase 3 – Finansiering og forsikring

Deres bankrådgiver vurderer finansieringsmulighederne og finder de mest fordelagtige alternativer for Dem. De bestemmer selv, hvor De vil have Deres lån og forsikringer. BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører på boligmarkedet, det være sig forsikringsselskaber, kreditforeninger m.v.

Fase 4 – Tinglysning, skøde og refusionsopgørelse

Når boligkøbets vilkår og detaljer er på plads, sørger BoligAssistancen for berigtigelsen af handlen, herunder udfærdigelse og tinglysning af skøde, udarbejdelse af handlens øvrige dokumenter, koordination af belåning og det afsluttende papirarbejde samt refusionsopgørelse. Hele berigtigelsen er inkluderet i vor KøberRådgivning.

Fase 5 – Afslutning af handlen – Fejl og mangler

BoligAssistancen følger Deres boligkøb helt til dørs, og De betaler kun det på forhånd fastsatte honorar. Så kan De koncentrere Dem om at flytte og komme på plads og indrette Deres nye hjem. Læs mere her om overtagelse m.v.

Efter handlen

Såfremt De, efter overtagelsen, oplever fejl og mangler ved ejendommen inkluderer vort honorar fornøden assistance til at formå sælgers udbedring og betaling af sådanne evt. fejl og mangler.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot