INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

BoligAssistancens rådgivningsaftale

Når De indleder samarbejde med BoligAssistancen, kan De vælge at indgå en skriftlig rådgivningsaftale med os, inden sagen påbegyndes, og inden der påløber nogen form for omkostninger for Dem. Aftalen indeholder en præcis beskrivelse af og bekræftelse på, hvad vor rådgivning vil omfatte og beløbe sig til – uden overraskelser.

Se her vor rådgivningsaftale ved boligkøb og her for boligsalgVor sælgerrådgivning (sidstnævnte ikke at forveksle med en formidlingsaftale!)

IngenHandel – IkkeFuldtHonorar Garanti

BoligAssistancen tilbyder alle vores kunder en automatisk/indbygget”forsikringsservice“, der sikrer Dem, at  De ikke får udgifter til os, udover minimum garantihonoraret stort kr. 1.100,00 inkl. moms , såfremt Deres igangsatte bolighandel ikke bliver realiseret.

BoligAssistancens IngenHandel – IkkeFuldtHonorar Garanti er ensbetydende med, at De ikke skal betale den oprindeligt aftalte pris for vore ydelser, men “blot” vort minimumgarantihonorar på kr. 1.100,00 inkl. moms,såfremt en ejendomshandel af den ene eller anden grund ikke gennemføres, f.eks. hvis sælger ikke underskriver købsaftalen, eller hvis De ikke skulle blive godkendt af kreditforeningen.

Dette princip gælder, uanset hvor meget tid vi har nået at bruge på Deres sag, inden den evt. må skrinlægges. Antallet af gange, De kan benytte Dem af vores IngenHandel – IkkeFuldtHonorar Garanti, dvs. antallet af handler/gange De beder os vurdere en handel, er dog begrænset til 1. 

Vor IngenHandel – IkkeFuldtHonorar Garanti er med til at sikre Dem, at De ikke får store og til dels spildte omkostninger på rådgivning, førend De finder den rette bolig. Dette uanset det medgåede tidsforbrug fraBoligAssistancens side. De kan sammenligne vor IngenHandel – IkkeFuldtHonorar Garanti med en forsikring, hvor selvrisikoen påhviler BoligAssistancen. BoligAssistancen har introduceret sin IngenHandel – IkkeFuldtHonorar Garanti for at De skal kunne kontakte os uforpligtende og så tidligt som muligt under Deres ejendomshandel uden at skulle nære bekymringer om en faktura for det oprindeligt aftalte honorar for rådgivning i en handel, som alligevel ikke gennemføres af den ene eller anden grund. IngenHandel – IkkeFuldtHonorar Garanti skal ikke tegnes/aftales forud i forbindelse med indgåelse af en rådgivningsaftale med BoligAssistancen, idet alle sager automatisk er omfattet heraf, når de omhandler:

BoligAssistancens IngenHandel – IkkeFuldtHonorar Garanti gælder for alle rådgivningsmoduler og honorarer. Til IkkeFuldtHonorar Garantien skal dog tillægges vore evt. udlæg til indhentelse af attester.

Se i øvrigt vore FORRETNINGSBETINGELSER

Rådgivningsmoduler / Honorar

Vore aktuelle honorar størrelser og rådgivningsmoduler fremgår af de enkelte rådgivningsområder:

Se i øvrigt vore FORRETNINGSBETINGELSER.

BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot