INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Førstegangskøber

Spørgsmål og svar, når De står overfor at skulle købe bolig første gang!

Såfremt De er førstegangskøber, eller gerne vil læse mere om boligkøbets faser m.v., så har vi samlet en række information og links i det følgende.

Hvad har De råd til at købe?

Tommelfingerreglen er, at husstandens månedlige brutto indkomst skal være 4 gange større end den månedlige bruttohusleje. Er bruttoudgiften for ejendommen f.eks. 10.000 kr., bør den månedlige husstandsindkomst være på mindst ca. 40.000 kr. Det beløb De har til overs, når De har betalt bruttoudgiften til Deres bolig, benævnes rådighedsbeløbet, og dette bør som hovedregel udføre følgende beløbsstørrelser:
  • 95.000 kr. for en voksen
  • 130.000 kr. for et par
  • 25.000 kr. for det første barn og
  • 15.000 kr. for de efterfølgende børn
Der er stor forskel på, hvad den enkelte familie har behov for i rådighedsbeløb, men tallene bygger på de generelle erfaringer og pengeinstitutternes interne beregningsmetoder. Det er således særdeles vigtigt at lægge et realistisk og fremtidsrettet budget i forbindelse med Deres overvejelser om køb af bolig. De kan læse mere her om boligkøbets finansiering.

Kontant eller finansieret handel

Som udgangspunkt handler man bolig ud fra en kontantpris, og De er, uanset valg af finansieringsform, som køber pligtig til at sørge for, at sælger får det aftalte beløb kontant. De kan læse mere her om boligkøbets finansiering generelt og her om finansiering af købesummen som kontant eller finansieret handel. De fleste boligkøbere har brug for at låne penge i forbindelse med boligkøbet. og dette kan gøres på forskellig måde. De kan her læse mere om finansieringen af boligkøbet.

Låne omkostninger generelt

Når De optager et lån, betaler De en række omkostninger. De fleste omkostninger indregnes sædvanligvis  i låne beløbet, også kaldet hovedstolen, så de bliver en del afDeres ydelse. Uanset hvilken lån type De vælger, består Deres ydelse altid af rente, afdrag og bidrag.
  • Renten beregnes, ved at gange lånets restgæld med lånets renteprocent. Du reducerer din skat med skatteværdien af dine renteomkostninger.
  • Afdraget beregnes, som den samlede ydelse minus rentebeløbet.
  • Bidraget er de administrationsomkostninger, du betaler til os. Det beregnes som en procentdel af restgælden.
Læs mere her om hvad lånetilbuddet indeholder.

Hvilket lån passer Dem bedst?

Obligationslån, kontantlån, “pauselån”, rentetilpasningslån, rentesats, løbetid, konverteringsmuligheder m.m. Der er meget at sætte sig ind i, når De skal vælge den lånetype, der passer bedst til Deres økonomi og fremtidsplaner. Læs mere om forskellige låntyper her.

Hvordan De får et KøberBevis?

Med et køber – eller lånebevis i hånden har De en række fordele, når De har fundet den rette bolig og vil kunne slå til med det samme. Læse  mere her om Køberbeviset og hvorledes De bliver forhåndsgodkendt til et kreditforeningslån.

Hvad er købsaftalen?

Købsaftalen er et af de vigtigste dokumenter i bolighandel, idet den indeholder alle de indgåede aftaler om Deres køb af en bestemt bolig. Når De har fundet ønskeboligen, beder ejendomsmægleren Dem om at skrive under på en købsaftale. Købsaftaler kan være forskellige fra ejendomsmægler til ejendomsmægler og fra handel til handel. Derfor anbefaler vi, at De enten får indføjet et rådgiverforbehold (Advokatforbehold) eller får talt med Deres rådgiver, inden De skriver under på købsaftalen. Læs mere her om “rådgiverforbeholdet” og om købsaftalen her.

Hvordan man sikrer sig mod kursudsving?

Kurserne på de obligationer der danner grundlag for realkreditboliglån ændrer sigløbende, hvilket vil kunne medføre uheldige og ubehagelige økonomiske konsekvenser for Dem som køber. De kan eliminere risikoen som følge af disse udsving ved at tegne en fastkursaftale (kurssikring. Læs mere her om fastkursaftaler m.v.

Hvem gør hvad i handlen?

Det kan forekomme uoverskueligt at få det rette overblik over, hvem der går og er ansvarlig for hvad i en bolighandel. Hvad er Deres opgaver, Deres rådgivers, sælgers og sælgers rådgivers ? De modtager i den forbindelse en detaljeret redegørelse fra BoligAssistancen, som undervejs følger op på hver enkelt trin i forløbet.

Samtidigt køb og salg

Såfremt De står for både at skulle købe og sælge, kan De, såfremt der er den fornødne friværdi i den solgte bolig,  få frigjort penge til udbetaling på Deres nye bolig. Læs mere her.

Hvad lånetilbuddet  indeholder

Et lånetilbud kan virke uoverskueligt, idet det indeholder en lang række lovbestemte og retlige forbehold og informationer. Når lånetilbuddet er i Deres navn, vil De eller Deresrådgiver modtage lånedokumenterne fra långiver. De og Deres rådgiver skal sikre Dem,at tilbuddet indeholder den rigtige låntype, løbetid og renteprocent. Læs mere her.

Udbetaling af lån

Lånet bliver udbetalt, når alle lånets dokumenter er underskrevet og tinglyst. Hvornår disse forhold er opfyldt afhænger helt af den enkelte handel og de forskellige behandlingstider hos henholdsvis långiver og på i Tinglysningsretten samt den på købers vegne berigtigende part af handlen. Mindst én af følgende betingelser skal altid være opfyldt, inden udbetalingen af Deres lån kan effektueres:
  • Der foreligger et tinglyst pantebrev uden anmærkninger eller
  • Der er stillet garanti for, at pantebrevet bliver tinglyst anmærkningsfrit. (Såfremt De har indgået aftale om Tinglysningsservice, er der sørget for garantien).
På tilbuddet vil det endvidere være anført, om der evt. er andre betingelser, f. eks.forevisning af brandpolice, byggetilladelse eller samejekontrakt, som skal være opfyldt inden udbetalingen kan ske.  De kan læse mere  her om udbetaling af lån.

Hvornår er lånesagen og handlens berigtigelse færdig?

Selv når lånet er udbetalt, kan der være en række forhold omkring handlens berigtigelse, som ikke er afsluttet. Læs mere her om berigtigelsen.

Hvilke dokumenter der indgår i boligkøbet?

Ejendomsmægleren giver Dem en lang række dokumenter, når De har købt bolig. Læs mere her om købets dokumenter.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot