INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Formål

 Formålet med denne BoligGuide

Den private bolighandlende, som skal købe og/eller sælge fast ejendom, bør have mulighed for at træffe sine beslutninger på det bedst mulige grundlag. BoligAssistancen har derfor lanceret denne website med henblik på at give de private købere og sælgere af bolig mulighed for at opnå størst mulig indsigt i deres bolighandel og dermed træffe de rigtige valg på det rigtige grundlag og det rigtige tidspunkt. BoligAssistancen har således bl.a. til formål at øge de bolighandlendes paratviden ved køb og salg af bolig.

En alternativ BoligGuide

Boligassistancen.dk fungerer som en BoligGuide for bolighandlende og indeholder en række gode råd om og vejledning i, hvad De bør gøre og tage Dem i agt for før, når, mens og efter De køber eller sælger en bolig. BoligAssistancens BoligGuide rummer endvidere en FAQ facilitet (ofte stillede spørgsmål), som er et oplagt forum for bolighandlende med et relevant indhold af emner og besvarelser af spørgsmål i relation til privates boligkøb og salg.

En udfordring til boligmarkedets aktører og branchens whisleblower

Endelig er det en del af BoligAssistancens idégrundlag at medvirke til, at de nuværende aktører på boligmarkedet anspores til at justere deres honorarer og salærer m.v. til gunst for de private købere og sælgere af bolig ved:
  • at give et kvalificeret og mærkbart modspil til ejendomsmæglere og øvrige aktører indenfor salg og køb af fast ejendom på boligmarkedet
  • at være et kvalificeret og særdeles konkurrencedygtigt alternativ til de etablerede aktører på markedet
  • at være en kvalificeret medspiller til de finansielle institutioner og pengeinstitutter, som udbyder låne- og forsikringsydelser til private boligkøbere
  • at være 100% uafhængige af alle andre aktører inden for privat ejendomshandel
  • at fungere som branchens whisleblower.
Læs mere her om BoligAssistancens idégrundlag og målsætning.

BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere

Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot