INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Refusionsopgørelse

Refusionsopgørelsen er en opgørelse over forskellige løbende indtægter eller udgifter ved ejendommen. Skæringsdatoen er sædvanligvis overtagelsesdagen. Refusionsopgørelse er et dokument, der udfærdiges af den der berigtiger handlen og et en slags millimeterberegning for økonomien i handlen. Her reguleres provenuet af ejerskiftelånet. Hvis lånet ikke er hjemtaget så der kommer opkrævning på renter præcis fra overtagelsesdagen, reguleres dette ligeledes over refusionsopgørelsen. Hvis der er vand, ejendomsskatter el. lign. der heller ikke rammer præcist på overtagelsesdagen reguleres herfor, ligesom en evt. oliebeholdning reguleres her. De poster, der typisk indgår i en refusionsopgørelse er:
  • Ejendomsskat
  • Grundejerforeningskontingent
  • Oliebeholdning
  • Sælgers andel af præmie til ejerskifteforsikring
  • Vand- og vandafledningsafgift
  • Terminsydelser (renterne)
  • Renteindtægter/udgifter på nye lån
  • Kontantregulering på lån
  • Fællesudgifter
Begge parter godkender refusionsopgørelsen inden for en aftalt frist, og refusionssaldoen skal betales inden handelen afsluttes.
  • Man kan ikke medtage kompensationsbeløb for eventuelle fejl og mangler i refusionsopgørelsen, medmindre parterne forinden har aftalt dette.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot