INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Boligkøberrådgivning

Boligkøberrådgivning på de enkelte boligtyper

Enfamilieshus/sommerhus samt ejerlejlighed/villalejlighed (ideel anpart)

Vore ydelser omfatter blandt andet:
 1. gennemgang af ejendommens dokumenter
 2. vilkårsforhandling
 3. rådgivning om forsikring m.v.
 4. berigtigelse af handlen herunder udarbejdelse af digitalt skøde, refusionsopgørelse mv.
For yderligere specifikation se her eksempel på en RÅDGIVNINGSAFTALE.

Forældrekøb

Vore ydelser omfatter blandt andet:
 1. gennemgang af ejendommens dokumenter
 2. vilkårsforhandling
 3. rådgivning vedrørende udlejning
 4. berigtigelse af handlen herunder udarbejdelse af skøde, refusionsopgørelse mv.
 5. udarbejdelse af lejekontrakt
For information og rådgivning om skatteforhold (beregninger vedrørende virksomhedsskatteordning & kapitalafkastordning, detaljeret redegørelse om vedligeholdelsesfradrag, udarbejdelse af selvangivelse mv.), skal De kontakte Deres revisor.

Omskødning til medejer, familie m.v. herunder omskødning ved skilsmisse

Vore ydelser omfatter blandt andet:
 1. berigtigelse af omskødningen herunder udarbejdelse af digitalt skøde, refusionsopgørelse mv.
 2. omskødning mellem ægtefæller i tilfælde af separation / skilsmisse.
BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot