INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Vore honorarer

 -Rådgivning til fast pris

I kraft af en yderst rationel og velstruktureret forretningsgang kan BoligAssistancen assistere og rådgive Dem i Deres bolighandel til et fast konkurrencedygtigt honorar. BoligAssistancen er specialiseret indenfor dette rådgivningsområde og kan gennem avanceret IT-teknologi og vore specialuddannede, erfarne medarbejdere sikre Dem en effektiv, korrekt og hurtig sagsbehandling. Vi tilbyder Dem vederlagsfri og uforpligtende indledende rådgivning om vore serviceydelser – med vejledning om ejendomshandlens gang og gode råd ved købets eller Deres eget salgs planlægning. Ring 49 14 91 84 og hør nærmere!

IngenHandel – IkkeFuldtHonorar Garanti

BoligAssistancen tilbyder alle vores kunder en automatisk/indbygget”forsikringsservice“, der sikrer Dem, at De ikke får udgifter til os, udover minimum garantihonoraret stort kr. 1.100,00 inkl. moms , såfremt Deres igangsatte bolighandel ikke bliver realiseret. Læs mere her! Se i øvrigt vore FORRETNINGSBETINGELSER.

Rådgivningsmoduler / Honorar

Vore aktuelle honorar størrelser og rådgivningsmoduler fremgår af de enkelte rådgivningsområder:

 BoligAssistancens KøberRådgivning

Vi assisterer Dem med ejendomsberigtigelse (rådgivning og skødeudfærdigelse, refusionsopgørelse og total berigtigelse m.v.) til følgende faste honorarer (alle priser inkl. moms):

Rådgivningsmoduler / Honorar

Vore aktuelle honorar størrelser og rådgivningsmoduler fremgår af de enkelte rådgivningsområder:
  • Bolig KøberRådgivning inkl. skøde
  • Berigtigelse af boligkøb uden rådgivning, inkl. skøde
  • BoligSælgerRådgivning gennem ejendomsmægler
  • Bolig SælgSelvRådgivning ved Deres eget salg(egen markedsføring, fremvisning og eget salg af egen bolig)

 BoligAssistancens KøberRådgivning

Vi assisterer Dem med ejendomsberigtigelse (rådgivning og skødeudfærdigelse, refusionsopgørelse og total berigtigelse m.v.) til følgende faste honorarer (alle priser inkl. moms):
Boligkøb med rådgivning Vort honorar  
 Køb af parcelhus, ejerlejlighed, villalejlighed/ideel anpart, fritidshus eller byggegrund, uanset pris og beliggenhed Kr. 5.600
Køb af ejerlejlighed  (ungdomstilbud) (1) Kr. 4.900
 Omskødning til  medejer/skilsmisse/familiehandel (2) kr. 3.200
 Mageskifte (pris per skøde/ejendom) (3) Kr. 3.200
 Samejeoverenskomst Kr. 2.400
 Boligkøb uden rådgivning
 Køb af parcelhus, ejerlejlighed, villalejlighed/ideel anpart, fritidshus eller byggegrund, uanset pris og beliggenhed  (4*) kr. 3.200
 Alle priser er inkl. moms.
  1.  Gælder for unge under 25 år ved førstegangs køb af ejerlejlighed
  2. Eksempelvis omskødning mellem ægtefæller i tilfælde af separation / skilsmisse/familiehandel. Læs nærmere her.
  3. Sælger og køber har selv fundet hinanden, og vi skal berigtige handlen i form af digitalt skøde.
  4. *Honoraret inkluderer en komplet ansvarsforsikret berigtigelse af Deres ejendomskøb, UDEN forudgående køberrådgivning, men med alle tilknyttede ekspeditioner, kontrol og opfølgning frem til handlens afslutning med ENDELIGT digitalt skøde uden anmærkninger samt refusionsopgørelse.

BoligAssistancens SælgerRådgivning

BoligAssistancen assisterer Dem med sælgerrådgivning ved Deres eget boligsalg til følgende faste honorar (alle priser inkl. moms):
Boligsalg gennem mægler samt ved egen fremvisning, markedsføring og eget salg      Vort Honorar 
Sælgerservice (1) Kr. 5.600
SælgSelvRådgivning (2) inkl. Købsaftale m.v. Kr. 8.800
 
   
  1. Rådgivning m.v. af sælger, som sælger via ejendomsmægler, og som ønsker uvildig rådgivning.
  2. Rådgivning m.v. til sælger, som selv har fundet en køber til sin ejerbolig. Vi udfærdiger købsaftale til brug for sælgers eget salg af boligen uden involvering af ejendomsmægler. Sælger står for annoncering, selve salgsprocessen, fremvisning og afslutningen af salgsaftalen m.v. Sælger og køber har således selv fundet hinanden, og BoligAssistancen skal varetage udarbejdelsen af købsaftalen for sælger, mens køber er repræsenteret ved egen rådgiver.
Læs mere om BoligAssistancens SælgerRådgivning i forbindelse med boligsalg, hvor De selv forestår salget. BoligAssistancen assisterer ikke ved salget og markedsføringen samt fremvisningen af Deres bolig.  Rådgivningsaftalen Når De indleder samarbejde med BoligAssistancen, kan De vælge at indgå en skriftlig rådgivningsaftale med os, inden sagen påbegyndes, og inden der på løber nogen form for omkostninger for Dem. Aftalen indeholder en præcis beskrivelse og bekræftelse af, hvad vor rådgivning vil omfatte og beløbe sig til – uden overraskelser. BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot