BoligAssistancens politik om fortrolighed

Politik om fortrolighed. BoligAssistancen er stærkt fokuseret på at beskytte vore klienters personlige oplysninger (vor politik om fortrolighed) De kan nedenfor læse, hvorledes vi behandler Deres oplysninger ved eventuel sagsbehandling hos BoligAssistancen.

·         Hvilke oplysninger vi registrerer
·         Hvad oplysningerne bruges til
·         Hvem der har adgang til oplysningerne
·         Deres adgang til at rette og slette oplysninger
·         Hvor lang tid vi gemmer oplysningerne
Læs her om vore Forretningsbetingelser og her om vor Persondatapolitik.

 Politik om fortrolighed

Hvilke oplysninger registreres hos BoligAssistancen/NBC Gruppen

NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen overholder naturligvis til fulde Persondatalovens retningslinjer.
Ved indledningen af en sag vil De under registreringsprocessen blive anmodet om at opgive personlige oplysninger, som er nødvendige for vor sagsbehandling.
I tabellen nedenfor kan De se hvilke oplysninger, vi registrerer.

Sagsbehandling ved f.eks. Oplysninger, der registreres
Berigtigelse af ejendomskøb Navn, adresse, telefon nr., e-mail adresse og cpr-nr.
Tilmelding til elektroniske nyhedsbreve Navn, e-mail adresse

Ved betaling med Dankort overføres data i krypteret (kodet) form til PBS. På intet tidspunkt gemmer BoligAssistancen Deres betalingsoplysninger.

Hvad bruger BoligAssistancen oplysningerne til ?

Oplysningerne benyttes til at :

  • kontakte offentlige myndigheder ved berigtigelse
  • kontakte pengeinstitutter og realkreditinstitutter ved berigtigelse
  • formidle kontakt mellem køber, mægler og sælger
  • holde købere og sælger samt disses repræsentanter i ejendomshandlen informeret om sagsbehandlingen.
  • udsende elektroniske nyhedsbreve fra BoligAssistancen til registrerede nyhedsmodtagere

Hvem har adgang til Deres oplysninger

  • Alle oplysninger anvendes kun internt af BoligAssistancen. BoligAssistancen hverken sælger eller udlejer Deres personlige oplysninger.

  • Deres personlige oplysninger videregives ikke til 3. part – medmindre vi har Deres udtrykkelige tilladelse, eller hvor loven påkræver det.

  • Det vil altid fremgå, hvilke oplysninger der videregives og til hvem de videregives, inden overførsel af oplysninger gennemføres.

  • BoligAssistancen kan videregive samlede brugerstatistikker (f.eks. oversigt over sælgeres geografiske fordeling) for at beskrive vore tjenester for potentielle samarbejdspartnere, annoncører og andre tredjeparter.
 Adgang til at rette eller slette Deres personlige oplysninger 
Som klient Kan De til hver en tid redigere Deres personlige oplysninger ved at kontakte BoligAssistancen/NBC Gruppen. OBS: Navn, adresse og e-mail kan ikke slettes, da de er nødvendige af lovmæssige hensyn.
Som modtager af Nyhedsbreve kan De til hver en tid redigere/slette Deres personlige oplysninger ved at anvende linket i bunden af nyhedsbrevet. OBS: Når De sletter Deres oplysninger, afmeldes De automatisk fra nyhedstjenesten.

 Hvor lang tid opbevarer BoligAssistancen Deres oplysninger ?

Når De har været/er: Opbevarings tid
Klient Af hensyn til regnskabsloven opbevares oplysningerne i 5 år, efter at sagen er afsluttet, hvorefter de slettes.
Modtager af nyhedsbreve Ved afmelding slettes oplysningerne straks.
politik om fortrolighed