INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

 Overtagelsen af boligen

På overtagelsesdagen overgår risikoen for ejendommen til Dem – sørg derfor straks for at gennemgå ejendommen grundigt. I købsaftalen er aftalt en overtagelsesdag. Det er fra denne dato, at De som køber bærer risikoen for ejendommens hændelige undergang og forringelse. Skader på ejendommen efter overtagelsen er altså Deres problem. Sørg derfor for, at de nødvendige forsikringer er tegnet forinden, og at de gælder fra overtagelsesdagen. Forsikringer bør være tegnet på de vilkår, som sælger eventuelt har bundet sig til i købsaftalen — for eksempel med fuld dækning for hussvamp, råd og mur ødelæggende insekter. Straks ved overtagelsen bør De nøje gennemgå ejendommen for at kontrollere, at ejendommen er ryddeliggjort, og at den er i den stand, som De har set inden underskrift af købsaftalen. Efterse særligt at alle medfølgende hårde hvidevarer (komfur, opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler, køleskab, fryser) er tilstede og fungerer tilfredsstillende; at andet løsøre er tilstede og fungerer tilfredsstillende; at eventuelle termoruder ikke er punkterede; og at el- og varmeinstallationer m.v. er i orden.

Fejl og mangler

Såfremt De opdager skader, fejl eller manglende ting, bør De straks lade Deres rådgiver reklamere over for sælger og ejendomsmægler.

Måleraflæsning m.v.

Husk også at der skal foretages aflæsning, afmelding og tilmelding af forbrugsmålerne til el, gas, vand, naturgas, fjernvarme og aflæsning af eventuel oliebeholdning. Husk endvidere at sælger skal aflevere samtlige nøgler, og at låsene skal kunne fungere med de udleverede nøgler. Det vil i den forbindelse dog nok være klogt at udskifte eller i det mindste få omstillet låsene. Såfremt De inden overtagelsesdagen efter aftale har fået dispositionsret over ejendommen, skal De på dispositionsdagen foretage Dem det samme som anført ovenfor.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot