INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Oliebranchens Miljøpulje

Oliebranchens Miljøpulje (OM) er en frivillig ordning etableret i samarbejde mellem myndighederne og Oliebranchens Fællesrepræsentation med det formål at forestå undersøgelser og oprensning af godt 9.500 grunde i 1992, hvorfra der tidligere havde været solgt benzin. Aftalen blev underskrevet  den 21.december 1992 af Oliebranchens Fællesrepræsentation, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Københavns og Frederiksberg Kommuner, samt Miljøstyrelsen. Samtidig havde de 9 selskaber der i 1992 solgte benzin i Danmark indgået en aftale om finansiering af Oliebranchens Miljøpulje med 5 øre pr. liter solgt benzin ( i dag bruges 4 øre/liter solgt benzin). Denne aftale er godkendt af konkurrencestyrelsen og af EU i slutningen af 1994. Indtil nu er der undersøgt knap 5.400 grunde og anvendt godt 1,3 milliarder. Af samtlige forureningsundersøgelser, der er foretaget i Danmark de sidste 10 år, tegner OM sig for over 25%. Administration af oprensningsopgaver vedrørende forsikringspligt for private husejere med villatanke. Den 1. marts 2000, har olieselskaberne i Danmark og Topdanmark Forsikring A/S i fællesskab oprettet en forsikringsordning til dækning af oliekunders forsikringsforpligtigelse i henhold til lov om forurenet jord. – § 48 og § 49. Denne lov medførte en tvungen pligt til at være forsikret mod forurening ved evt. olieudslip fra utæt olie tank. Olieselskaberne så det som en naturlig del af deres service overfor deres kunder, også at tilbyde denne forsikring som en del af olieleveringen. Efterfølgende har OM indgået en aftale med Topdanmark angående det praktiske oprensningsarbejde. Aftalen er indgået, fordi OM er kendt for på landsbasis at gennemføre rationelle oprensninger og en ensartet sagsbehandling.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot