INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Advokaternes monopol på skødeskrivning er bortfaldet

Følgende citat er gengivet fra Konkurrencerådets artikel af 7. februar 1997

Advokaters monopol på skødeskrivning er bortfaldet

Ved årsskiftet 1996 bortfaldt et mere end 60 år gammelt forbud mod, at andre end advokater kunne skrive skøder og dermed berigtige hushandler. Skødeskrivningen er således i dag en en konkurrenceudsat standardydelse, som udbydes af flere andre aktører (fx ejendomsmæglere, køberrådgivere, pengeinstitutter og realkreditinstitutter) med lavere priser for forbrugerne til følge.

Baggrund

Konkurrencerådet har gennem de senere år taget en række initiativer for at øge konkurrencen og effektiviteten inden for de liberale erhverv, herunder ejendomsformidlingsområdet. Konkurrencerådet anbefalede i maj 1993 Industriministeren, at det dagældende forbud mod at ejendomsformidlere måtte skrive skøder ikke blev ført videre i det lovforslag om omsætning af fast ejendom, som på daværende tidspunkt var til behandling i Folketinget. Med lovforslaget åbnedes der op for muligheden for tilgang af nye aktører på markedet for ejendomsformidling, og ifølge Konkurrencerådet ville det stride mod intentionerne i lovforslaget, såfremt skødeskrivningsforbudet blev opretholdt. Lov om omsætning af fast ejendom blev efterfølgende vedtaget af Folketinget, med ikrafttræden den 1. januar 1994. Af loven fremgår (§ 34), at skødeskrivningsforbudet for andre ejendomsformidlere end advokater overføres til vinkelskriverloven, hvor forbudet blevopretholdt indtil udgangen af 1996. Bemærk, at Vinkelskriverloven fra 01. juli 2006 er ophævet og erstattet af  Lov om juridisk rådgivning.  

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot