google-site-verification: google429c29ef5e5fc097.html

Min grund.dk

 – Bolig og matrikel information

Mingrund.dk indeholder oplysninger fra Matrikelregistret.
Her kan søges oplysninger om et matrikelnummer ved, at

  1. finde en kommune i den venstre rullemenu,
  2. derefter enten et ejerlavsnavn eller et vejnavn i de midterste rullemenuer og
  3. endelig enten finde et matrikelnummer eller et husnr. i rullemenuen, der fremkommer efter valget i de midterste rullemenuer.
Herefter bliver ejendomsoplysningerne for matrikelnummeret vist.
En vejledning med uddybende forklaring til indholdet i “Matrikel-Info” er tilgængelig i et separat hjælpevindue.
Se nærmere oplysninger direkte på Mingrund.dk.
Yderligere hjælp kan fås ved henvendelse til:
Kort & Matrikelstyrelsen Markedsområdet Rentemestervej 8 2400 NV Telefon: 7254 5000 Telefax: 3587 5053 E-mail: mar@kms.dk