Min grund.dk

 – Min grund.dk. Bolig og matrikel information

 Mingrund.dk indeholder oplysninger fra Matrikelregistret. 

Min grund.dk. Bolig og matrikel information. Her kan søges oplysninger om et matrikelnummer ved, at 

  1. finde en kommune i den venstre rullemenu,
  2. derefter enten et ejerlavsnavn eller et vejnavn i de midterste rullemenuer og
  3. endelig enten finde et matrikelnummer eller et husnr. i rullemenuen, der fremkommer efter valget i de midterste rullemenuer. 

Herefter bliver ejendomsoplysningerne for matrikelnummeret vist. 

En vejledning med uddybende forklaring til indholdet i “Matrikel-Info” er tilgængelig i et separat hjælpevindue. 

Se nærmere oplysninger direkte på Mingrund.dk samt Arealinformation

Yderligere hjælp kan fås ved henvendelse til: 

Kort & Matrikelstyrelsen
Markedsområdet
Rentemestervej 8
2400 NV
Telefon: 7254 5000
Telefax: 3587 5053Min grund.dk.