INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Matrikelinfo.dk og Plansystem

Matrikelinfo.dk

Matrikelregisteret er et centralt register over landets samlede faste ejendomme i relation til udstykningsloven, landbrugsloven og skovloven. Andre elementer i ejendomsregistreringen er matrikelkort, måloplysninger vedr. skel m.v. samt fikspunktregistreringer. Matrikelregisteret er basis for Tingbogen og for Det Fælleskommunale Ejendomsdatasystem (ESR). Matrikelinfo.dk

Oplysninger fra Matrikelregistret

Her kan søges oplysninger om et matrikelnummer ved, at
  1. finde en kommune i den venstre rullemenu,
  2. derefter enten et ejerlavsnavn eller et vejnavn i de midterste rullemenuer og
  3. endelig enten finde et matrikelnummer eller et hus nr. i rullemenuen, der fremkommer efter valget i de midterste rullemenuer.
Herefter bliver ejendomsoplysningerne for matrikelnummeret vist. En vejledning med uddybende forklaring til indholdet i “Matrikel-Info” er tilgængelig i et separat hjælpevindue. “Matriklen” består af matrikelregistret, matrikelkortet og matrikelarkivet Matrikelregistret indeholder samtlige matrikelnumre med angivelse af arealer, notering om landbrug, fredskov mv. Matrikelkortet viser de registrerede ejendomsgrænser og vejrettigheder. Matrikelregistret og matrikelkortet ajourføres løbende på grundlag af matrikulære sager, som indsendes af praktiserende landinspektører. I matrikelarkivet findes tidligere gældende matrikelkort og sagsakter heriblandt måleblade, som er udarbejdet ved opmåling af nye skel, og som kan danne grundlag for genafsætning af skel. Matriklens oplysninger er grundlaget for landinspektørernes fastlæggelse af eksisterende ejendomsskel. Der kan være uoverensstemmelser mellem matriklens oplysninger og forholdene i marken som følge af fejl, hævd, uberigtigede aftaler, og forholdene i marken kan være retligt gældende. Ejendomsregistreringen i matriklen er grundlaget for tingbogen og det fælleskommunale ejendomsdatasystem (ESR).

Plansystem.dk

Direkte adgang til Lokalplaner, Kommuneplaner, Spildevandsplaner mv. Plansystem.dk indeholder planer efter planloven og sikrer, at plandata standardiseres og stilles til rådighed for alle. Der er fri adgang til alle planer. Både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan se planerne på kort, koble sig på systemet eller downloade planerne. Her finder De planerne: Se og hent planer

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot