INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Om boligarealet

– Fejlangivelse af boligareal

Ifølge en tidligere undersøgelse foretaget af Jyllands-Posten, overdriver og fejlangiver en lang række ejendomsmæglere arealet på de boliger, de formidler salget af. Mæglerne angiver således i mange tilfælde boligarealet ud fra registreringen i det såkaldte BBR-register, hvor f.eks. trappeopgange og elevatorrum medregnes, i stedet for at oplyse det tinglyste areal. På den måde kommer boligerne til at fremstå som helt op til 10 kvadratmeter større end det tinglyste areal.

Erstatning

Ifølge juridiske eksperter er udgangspunktet i en bolighandel, at køber får, hvad denne har set. Indholdet af en BBR-ejermeddelse kan sædvanligvis ikke betragtes som en garanti eller tilsikring, selv om oplysningen om det forkerte areal står i salgsopstillingen. Som sælger vil man dog formentlig kunne blive idømt erstatningsansvar, såfremt man var eller burde være bekendt med, at der var fejl i BBR-ejermeddelelsen. Selv om indholdet af salgsopstillingen skulle kunne opfattes som udgørende en form for garanti eller en urigtig oplysning, skulle en erstatning udmåles til et konkret værditab opgjort på handelstidspunktet, og køber vil således skulle kunne bevise, at ejendommen skulle være mindre værd blot fordi kvadratmetertallet i BBR-ejermeddelelsen ikke er korrekt. Domstolene vil i den forbindelse lægge vægt på, at køber jo har fået den ejendom, som køber nøje forudgående har gennemgået. Det er således kun i ekstreme tilfælde, at domstolene giver erstatning for arealmangler ved handel med private boliger. En erstatning vil således kræve, at der allerede i købsaftalen tages forbehold om eller handlen gøres betinget af at arealbeskrivelsen i udbudsmaterialet er korrekt. Såfremt man som køber ønsker at anlægge civilt søgsmål med krav om erstatning i forbindelse med fejlangivet boligareal, vil et sådant søgsmål skulle anlægges mod sælgeren, idet man som køber ikke har noget retsforhold til ejendomsmægleren med mindre mægleren har handlet i strid med ejendomsformidlingsloven.

Om BBR registreringen

– BBR’s registreringsindhold

I BBR registreres oplysninger om samtlige bygninger og bolig-og erhvervsenheder. Definitionen på bygninger og bolig- og erhvervsenheder fremgår af  BBR-loven. Der registreres kun oplysninger for ejendomme, der er bebyggede i BBR-lovens forstand.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot