INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

 Ejendomsdatarapporten

Oplysninger ifølge Ejendomsdatarapporten

Offentlige oplysninger til din bolighandel Ejendomsdatarapporten er en meget vigtig rapport i enhver bolighandel og formidler ca. 50 forskellige ejendomsoplysninger, som køberen og dennes rådgiver skal bruge ved ejendomshandel. Bl.a. indgår oplysninger fra Kommuner, Skat og regioner samt f.eks. Tilstandsrapport, El-rapport, Byggeskadeforsikring, Energimærke og Jordforureningsattester m.v. Læs mere og bestil en ejendomsdatarapport på www.boligejer.dk Det er sædvanligvis ejendomsmægleren eller sælgers rådgiver, som indhenter rapporten. Såfremt rapporten ikke er vedlagt købsaftalen, skal der i købsaftalen indgå et forbehold om, at der ikke er uventede og belastende oplysninger for køber i rapporten set i forhold til det udleverede udbudsmateriale. Såfremt dette viser sig at være tilfældet, kan køber udtræde af handlen uden videre.

Samlet liste over rapportens oplysninger

Oplysninger markeret med * er forbeholdt ejeren af ejendommen.

Bygninger

 • BBR-meddelelsen
 • Energimærkning*
 • Tilstandsrapport*
 • Elinstallationsrapport*
 • Byggesag
 • Byggeskadeforsikring*
 • Olietanke

Økonomi

 • Ejendomsskat (grundskyld)
 • Ejendomsskattebillet*
 • Ejendoms- og grundværdi
 • Vurderingsmeddelelsen
 • Forfalden gæld til kommunen*
 • Huslejenævnssager
 • Arbejderbolig
 • Jordrente
 • Statstilskud efter stormfald

Planer

 • Zonestatus
 • Lokalplaner
 • Varmeforsyning
 • Vejforsyning
 • Kommunale anlægsprojekter

Vand

 • Aktuelle afløbsforhold
 • Aktuel vandforsyning
 • Spildevandsplan
 • Grundvand – drikkevandsinteresser
 • Grundvand – nitratfølsomme indvindingsområder

Jordforurening

 • Jordforureningsattest
 • Kortlagt jordforurening
 • Lettere jordforurening

Natur, skov og landbrug

 • Fredskov
 • Majoratskov
 • Beskyttet natur
 • Internationale naturbeskyttelsesområder
 • Landbrugspligt
 • Miljøvenlige Jordbrugsområder (MVJ-Aftaleområder)
 • Naturperler
 • Særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder)

Bygge- og beskyttelseslinjer

 • Skovbyggelinjer
 • Sø- og åbeskyttelseslinjer
 • Kirkebyggelinjer
 • Klitfredningslinjer
 • Strandbeskyttelseslinjer
 • Beskyttede sten- og jorddiger
Læs mere og bestil en ejendomsdatarapport på www.boligejer.dk

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot