INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Juridisk meddelelse

Den information, som findes på de  NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen tilhørende websites, kan ikke erstatte individuel juridisk rådgivning.

BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere eller ejendomsformidlere

Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser. Angivelserne og indholdet heraf skal opfattes som almen orientering og ikke som individuel rådgivning. Indholdet af de NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen tilhørende websites bringes uden ansvar for NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen. Brugeren skal være opmærksom på, at lovgivning og regler kan være ændret siden tidspunktet for den seneste opdatering af indholdet på de  NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen tilhørende websites. Såfremt NBC Gruppens og herunder BoligAssistancens tilhørende websites og/eller informationen på disse giver Dem anledning til overvejelser eller handling, opfordres De til at søge konkret faglig juridisk bistand eller anden specialiseret rådgivning forinden. NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen er ikke en erstatning for en konkret juridisk rådgivning De informationer, som De kan finde på www.boligassistancen.dk  er imidlertid udarbejdet af kvalificerede og kompetente medarbejdere, der har indsigt i juraen og dens problemstillinger. NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen ønsker med disse websites på en enkel, let tilgængelig og overskuelig måde at gøre samfundets love og regler tilgængelige og forståelige for private købere og sælgere af bolig, så disse kan få indblik i deres rettigheder og pligter og derved træffe de rette beslutninger. De skal dog være opmærksom på, at NBC Gruppen og herunderBoligAssistancen ikke er en advokatvirksomhed. offentlig myndighed eller en domstol, men en privat virksomhed. Informationerne på NBC Gruppens og herunder BoligAssistancens websites er vor fortolkning af de forskellige juridiske regler, love og problemstillinger i forbindelse med ejendomshandel, skat og privatøkonomi, og informationerne kan ikke altid anvendes direkte på Deres eventuelle mere konkrete og specifikke juridiske problemstillinger. Indholdet af og informationerne på disse websites bør følgelig ikke anvendes som en fuldstændig erstatning for en eventuel konkret juridisk rådgivning. NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen kan således ikke forsikre, at en offentlig myndighed eller domstol i en konkret situation vil fortolke lovgivningen på samme måde, som der er givet udtryk for på disse websites. Ud over gældende dansk ret gælder følgende betingelser for brug af de NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen  tilhørende websites med dertil knyttede databaser:
  • De NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen tilhørende websites eller dele heraf må ikke gøres til genstand for anden offentliggørelse, herunder fremvisning eller videre distribution på internettet eller i hard copy, uden NBC Gruppens skriftlige samtykke.
  • De NBC Gruppen og herunder BoligAssistancen  tilhørende websites må ikke gøres til genstand for ændringer, redigeringsmæssige eller tekniske, uden NBC Gruppens skriftlige samtykke, herunder forbeholder NBC Gruppen sig ret til at anmode om, at links til denne website fjernes øjeblikkeligt. De websites, som er forbundet til NBC Gruppens website via link, er ikke under NBC Gruppens kontrol, og NBC Gruppen er ikke ansvarlig for indholdet i sådanne websites eller ansvarlig for nogen link, som indeholdes i en sådan website.
  • Brugen af NBC Gruppens og herunder BoligAssistancens  websites sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar, og NBC Gruppen påtager sig ingen form for ansvar for informationens funktion eller anvendelse, herunder indestår NBC Gruppen på ingen måde for informationens indhold.
  • NBC Gruppen fraskriver sig ethvert erstatningskrav som følge af brug af NBC Gruppens og herunder BoligAssistancens websites, herunder skade på programmel og udstyr som følge af virusinfektion.
BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser. NBC Gruppen — BoligAssistancen

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot