INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er resultat af en bygningsgennemgang under huseftersynsordningen. Samlet giver rapporterne en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader og elinstallationernes tilstand. Huseftersynet er frivilligt, men det er en forudsætning, hvis du som sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen og som køber vil tegne en ejerskifteforsikring. Du kan bestille et hus- og eleftersyn på et hus, et sommerhus og en ejerlejlighed. Det er dog ikke så tit, man laver eftersyn på ejerlejligheder. Når der laves tilstands- og elinstallationsrapport på en ejerlejlighed, skal ejerlejlighedens fælleseje nemlig gennemgås – ellers er rapporterne ikke gyldige.

Hvem bestiller tilstandsrapporten?

Sælger skal bestille en tilstandsrapport hos en bygningssagkyndig. Som sælger kan du alternativt få en ejendomsmægler til at formidle kontakt til et forsikringsselskab, der så finder en bygningssagkyndig, men ejendomsmæglerne må ikke formidle den direkte kontakt mellem sælger og bygningssagkyndig. Tilstandsrapporten er gyldig i seks måneder og koster 4.000 til 10.000 kr., alt efter størrelsen på boligen. Du kan få rapporten fornyet for 6 måneder til en reduceret pris. Rapporten er gyldig fra den dag, den beskikkede sagkyndige indberetter rapporten. Den beskikkede sagkyndige skal indberette en tilstandsrapport senest 14 dage efter gennemgangen af boligen.

Hvem bestiller elinstallationsrapporten?

Det er sælger af boligen, der kontakter en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Ejendomsmæglerne må ikke formidle den direkte kontakt mellem sælger og installatørvirksomhed. Sælgers ejendomsmægler kan dog godt formidle kontakten til et forsikringsselskab, der så finder den autoriserede elinstallatørvirksomhed. Elinstallationsrapporten er gyldig i et år og koster mellem 1.500 og 3.500 kr., alt efter størrelsen på boligen.

Hvorfor er et huseftersyn en god ide?

Et huseftersyn er frivilligt, men det er en god idé for både køber og sælger. Samtidig er det en forudsætning, hvis du som sælger vil undgå at hæfte for skjulte skader ved boligen og som køber vil tegne en ejerskifteforsikring. Med en ejerskifteforsikring sikrer køber sig mod eventuelle skjulte skader ved boligen. Som sælger kan du frigøre dig for dit almindelige ansvar for skjulte skader og mangler, hvis du:
  • §  Får lavet en tilstands- og elinstallationsrapport
  • §  Indhenter et tilbud på en ejerskifteforsikring
  • §  Skriftligt tilbyder køber at betale et beløb svarende til mindst halvdelen af den tilbudte samlede forsikringspræmie
  • §  Fremlægger tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og tilbuddet om ejerskifteforsikring INDEN køber afgiver et købstilbud.
Dit ansvar som sælger bortfalder ikke, hvis du ikke fremlægger rapporterne og tilbuddet om ejerskifteforsikring inden købstilbuddet. Som sælger skal du derfor af princip afvise et tilbud, hvis køberen afgiver tilbuddet uden at have set tilstands- og elinstallationsrapporterne. Forsikringen fritager dog ikke sælger for ulovligheder (medmindre der er tale om, at en el- eller vvs-installation er ulovlig i henhold til offentlige forskrifter), svig og grov uagtsomhed.

Adgang til alle bygninger og bygningsdele

Hvis du som sælger med vilje skjuler skader, tegn på skader eller ulovlige installationer, risikerer du at blive holdt ansvarlig af køber. Som sælger skal du sørge for, at den bygningssagkyndige og den autoriserede elinstallatørvirksomhed får adgang til hele boligen – også loftrum, kælder, udhuse m.m. Hvis den beskikkede bygningssagkyndige eller den autoriserede elinstallatørvirksomhed ikke har tilstrækkelig adgang, vil bygningsdelen eller installationen blive angivet som ”utilgængelig.” Det kan skabe usikkerhed hos mulige købere. Det kan samtidig betyde en lavere salgspris, fordi køber vil søge at dække sig i forhold til de manglende oplysninger. Som sælger skal du udfylde et sælgeroplysningsskema, når tilstandsrapporten bliver udarbejdet. Skemaet kan udfyldes sammen med den bygningssagkyndige.

Adgang til alle bygninger og bygningsdele

Hvis du med vilje skjuler skader, tegn på skader eller ulovlige installationer, risikerer du at blive holdt ansvarlig af køber. Du skal sørge for, at den bygningssagkyndige får adgang til hele ejendommen – også loftrum, kælder, krybekælder, udhuse og så videre. Hvis ikke den bygningssagkyndige har tilstrækkelig adgang, skal han angive bygningsdelen som “utilgængelig”. Det kan skabe usikkerhed hos potentielle købere. Det kan også betyde, at salgsprisen bliver lavere, fordi der mangler oplysninger, som en køber helt naturligt vil sikre sig en dækning af. Du skal udfylde et sælgeroplysningsskema i forbindelse med, at tilstandsrapporten bliver udarbejdet. Skemaet kan udfyldes sammen med den bygningssagkyndige Eksterne links Information om Huseftersynsordningen til sælger . Information om Huseftersynsordningen til køber. Kilde: Boligejer.dk

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot