INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Fugt i boligen

 – Den store synder

Skjulte fejl og mangler drejer sig ofte om fugt. Det kan f.eks. være tagkonstruktionen som ikke er tæt eller er udslidt. Når man læser tilstandsrapporten skal man være opmærksom på, at taget er vurderet i forhold til dets alder. At taget er vurderet til at være i orden, betyder, at det er i god stand i forhold til dets alder. Men det kan sagtens være, at levetiden er begrænset. Vinduer er også et typisk fugtproblem, idet glaslisterne ofte er monteret med forkert hældning. Det betyder, at vandet ikke løber væk fra glasset, men derimod samler sig i hjørnerne, som bør være genstand for en ekstra omhyggelig kontrol, navnlig i huse fra 60’erne. Dampspærrer skal være tætte, og de skal slutte tæt. Det største problem er ikke, om de er lagt rigtigt, men om de bliver gennembrudt af elektriske installationer, ovenlys m.v.,. hvor der ikke altid er tætnet ordentligt ved installationen heraf. Man skal sikre sig, at der er et ordentligt fald væk fra huset, så regnvandet ikke bliver tvunget ind i kælderen. Hvis der er større regnvandsansamlinger lige op ad huset, kan det være tegn på utilstrækkeligt fald. Kældre skal man være ekstra varsom overfor. Tidligere var kældre sekundære rum, der blev brugt til vaskerum eller til opbevaring af kul og koks. Det betød ikke så meget, om der var lidt fugtigt, og mange ældre huse har derfor ikke omfangsdræn, ligesom de ofte ikke er fundaments isolerede. I dag forventes det, at kælderen er tør og kan benyttes som opholdsrum, hvorfor De skal være ekstra opmærksom overfor fugt i ældre huse. Kældre er ofte genstand for syn – og skønssager, og det er typisk, at det handler mere om forskellige forventninger og misforståelser end om egentlige fejl og mangler. Hvis De ønsker en tør og tæt kælder, skal De enten købe et relativt nyt hus eller være rede til at bekoste et omfangsdræn og en isolering af fundamentet. Det er meget svært at vurdere omkostningen ved istandsættelsen af en kælder, idet det afhænger af husets størrelse og beliggenhed. Men som skøns grundlag vil fugt isolering m.v. af kælderen i et hus af normal størrelse beløbe sig til ca. kr. 50.000 kr. Beslutningen om en investering i den størrelsesorden må afhænge af, hvad kælderen skal bruges til. Hvis De har tænkt Dem at lægge trægulv – hvad der i øvrigt er problematisk i en kælder – må det absolut anbefales at få tætnet kælderen udefra med et omfangsdræn og en isolering af fundamentet. Såfremt De ikke tætner udefra, styrter huset ikke nødvendigvis sammen ligesom eventuelle skimmelsvampe ikke altid breder sig fra kælderen til resten af huset. Er der skimmelsvampe i kælderen, kan lugten af fugtig kælder derimod godt brede sig til resten af huset. Det handler således først og fremmest om at gøre op med sig selv, hvad man ønsker at bruge kælderen til. I forbindelse med bestræbelserne omkring energibesparelser er problemet med fugtige kældre forværret gennem de senere år. Når man nu skal spare energi, er det jo typisk, at man sparer på varmen i kælderen. Men en kold kælder bliver lynhurtigt til en fugtig kælder. Der bør derfor være varme på næsten hele året med rigelig ventilation. Om sommeren i tungt vejr kan De eksempelvis risikere, at fugten sætter sig som kondensvand i kælderen, hvorfor ventilationen altså er særdeles vigtig. Før i tiden var der typisk varmt i kælderen, fordi der stod et oliefyr. Når dette udskiftes til et moderne, velisoleret gasfyr eller el-varme, svarer det faktisk til, at der bliver slukket for varmen i kælderen, idet der som regel ikke er installeret radiatorer i kælderen, eftersom dette ikke var nødvendigt med de gamle oliefyr.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot