INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Forurening

Forurenede og muligt forurenede grunde

Forurening er reguleret af Jordforureningsloven. Samlet var der ved udgangen af 2012 registreret cirka 30.000 forurenede eller muligt forurenede lokaliteter hos regionerne. Der er tale om et bredt spektrum af forureningskilder. Benzin- og servicestationer og andre aktiviteter med olie/benzin udgør sammen med renserier de største grupper, som er årsag til kortlægning på V2. Se nærmere oplysninger under: Køb og salg af forurenet grund

Er din grund forurenet?

Det skal fremgå af ejendommens Ejendomsdatarapport om ejendommen er forurenet. Hvis man ønsker at finde oplysninger om, hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet kan man henvende sig til regionen, da det i Danmark er regionerne, der kortlægger forurenede arealer. Desuden kan data findes på Danmarks Miljøportal. Det er også en god ide, at kontakte kommunen, hvis man ønsker at vide mere om en ejendom, f.eks. om der tidligere har været aktiviteter på grunden, der muligvis kan have forurenet. Kilde: Miljøstyrelsen – Boligejer.dk samt Bolius.dk

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot