INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

BoligAssistancens Politik om fortrolighed

BoligAssistancen/NBC Gruppen er stærkt fokuseret på at beskytte vore klienters personlige oplysninger. De kan nedenfor læse, hvorledes vi behandler Deres oplysninger ved eventuel sagsbehandling hos BoligAssistancen/NBC Gruppen.
  • Hvilke oplysninger vi registrerer
  • Hvad oplysningerne bruges til
  • Hvem der har adgang til oplysningerne
  • Deres adgang til at rette og slette oplysninger
  • Hvor lang tid vi gemmer oplysningerne

Hvilke oplysninger registreres hos BoligAssistancen/NBC Gruppen

NBC Gruppen og herunder BoligAssistancens BoligGuide overholder naturligvis til fulde Persondatalovens retningslinjer. Ved indledningen af en sag vil De under registreringsprocessen blive anmodet om at opgive personlige oplysninger, som er nødvendige for vor sagsbehandling. I tabellen nedenfor kan De se hvilke oplysninger, vi registrerer.
Sagsbehandling ved f.eks. Oplysninger, der registreres
Berigtigelse af ejendomskøb Navn, adresse, telefon nr., e-mail adresse og cpr-nr.
Tilmelding til elektroniske nyhedsbreve Navn, e-mail adresse
Ved betaling med Dankort overføres data i krypteret (kodet) form til PBS. På intet tidspunkt gemmer BoligAssistancen/NBC Gruppen Deres betalingsoplysninger. Hvad bruger BoligAssistancen/NBC Gruppen oplysningerne til ? Oplysningerne benyttes til at :
  • kontakte offentlige myndigheder ved berigtigelse
  • kontakte pengeinstitutter og realkreditinstitutter ved berigtigelse
  • formidle kontakt mellem køber, mægler og sælger
  • holde købere og sælger samt disses repræsentanter i ejendomshandlen informeret om sagsbehandlingen.
  • udsende elektroniske nyhedsbreve fra BoligAssistancen/NBC Gruppen til registrerede nyhedsmodtagere

Hvem har adgang til Deres oplysninger

Alle oplysninger anvendes kun internt af BoligAssistancen/NBC Gruppen. BoligAssistancen/NBC Gruppen hverken sælger eller udlejer Deres personlige oplysninger. Deres personlige oplysninger videregives ikke til 3. part – medmindre vi har Deres udtrykkelige tilladelse, eller hvor loven påkræver det. Det vil altid fremgå, hvilke oplysninger der videregives og til hvem de videregives, inden overførsel af oplysninger gennemføres. BoligAssistancen/NBC Gruppen kan videregive samlede brugerstatistikker (f.eks. oversigt over sælgeres geografiske fordeling) for at beskrive vore tjenester for potentielle samarbejdspartnere, annoncører og andre tredjeparter.

Adgang til at rette eller slette Deres personlige oplysninger

Som klient Kan De til hver en tid redigere Deres personlige oplysninger ved at kontakte BoligAssistancen/NBC Gruppen. OBS: Navn, adresse og e-mail kan ikke slettes, da de er nødvendige af lovmæssige hensyn.
Som modtager af Nyhedsbreve kan De til hver en tid redigere/slette Deres personlige oplysninger ved at anvende linket i bunden af nyhedsbrevet. OBS: Når De sletter Deres oplysninger, afmeldes De automatisk fra nyhedstjenesten.

  Hvor lang tid opbevarer BoligAssistancen/NBC Gruppen Deres oplysninger ?

Når De har været/er: Opbevarings tid
Klient Af hensyn til regnskabsloven opbevares oplysningerne i 5 år, efter at sagen er afsluttet, hvorefter de slettes.
Modtager af nyhedsbreve Ved afmelding slettes oplysningerne med det samme

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot