INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Hvornår bliver lånet udbetalt

Inden kreditforeningen udbetaler Deres lån, skal én følgende betingelser altid være opfyldt:
  • der skal foreligge et tinglyst pantebrev uden anmærkninger
eller
  • der skal være stillet en garanti for, at pantebrevet bliver tinglyst anmærkningsfrit.

Garantistillelse

Det sker, at pantebrevet ikke når at blive tinglyst anmærkningsfrit inden udbetalingsdagen, og så er det nødvendigt at stille en garanti. Denne skal sædvanligvis stilles af Deres bank, men hvis De benytter kreditforeningens tinglysningsservice, sørger de som oftest for garantien (garantien er som regel gratis, når De tegner en fastkursaftale). På lånetilbuddet kan De se, om der er andre betingelser, f.eks. forevisning af brandpolice, byggetilladelse eller samejekontrakt. Låner De til nybyggeri eller ombygning, er det ofte en betingelse, at byggeriet er færdigt og godkendt af kreditforeningen, før lånet udbetales.

Udbetalingsforløb

Når de vurderer det normale udbetalingsforløb, skal De være opmærksom på at alle dage er hverdage. Kursen (dag 2) er typisk den af Københavns Fondsbørs senest noterede “kurs alle handler” kl. 17.00 to børsdage før udbetalingsdagen. De kan se den endelige kurs på låneafregningen.

Hvornår er Deres lånesag færdig?

Når det nye lån er udbetalt, kan der stadig være nogle elementer i forløbet, som mangler. Det afhænger af, om lånet er optaget i sælgers eller Deres navn.

I sælgers navn

Lånet bliver typisk optaget i sælgers navn, da det jo er sælger, der ejer boligen indtil overtagelsesdatoen. Når lånet er udbetalt til sælger, bliver gælden overført til køber (gældsovertagelse). Sammen med lånetilbuddet modtager De en gældsovertagelseserklæring, hvor De skriver under på, at De som køber overtager alle forpligtelser på lånet. Når kreditforeningen har fået denne blanket fra Dem, en kopi af det endeligt tinglyste og anmærkningsfrie skøde, og lånet er udbetalt, sender kreditforeningen Dem en udbetalingserklæring og deres kontrolkode. Koden giver Dem adgang til oplysninger om Deres lån. Når De har modtaget udbetalingserklæringen og Deres kontrolkode, er Deres lånesag færdig.

I købers navn

Lånet bliver først udbetalt, når kreditforeningen får en kopi af det endeligt tinglyste og anmærkningsfrie skøde (eller en garanti for det). Når De modtager en udbetalingserklæring og Deres kontrolkode, er Deres lånesag færdig.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot