INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Prisvurdering

Prisfastsættelse af boligen ved køb og salg

Hvad koster naboejendommene?

Såfremt De ønsker at danne Dem et billede af en bestemt ejendoms sandsynlige handelspris og salgstid, kan De anmode Deres ejendomsmægler om at få konkret information i henhold til e-nettets web-ejendomsdataserver med oplysninger om Handelspriser på ejendomme indenfor en nærmere fastlagt adresse og radius. De bør altid gøre krav overfor Deres ejendomsmægler om at få denne dokumentation, førend De indgår en formidlingsaftale  om salget af Deres ejendom – læs mere her om fastsættelse af udbudsprisen. Med oplysninger om tidligere handler i nabolaget kan De således med langt mere vægt argumentere for Deres købstilbud (som køber) eller Deres salgspris (som sælger).

Overblik

Via disse værktøjer kan De få et hurtigt overblik over salgs- og udbudspris i det lokalområde de enten søger at købe eller sælge ejendom i. Herudover er der angivelse af de faktiske salgstider på solgte ejendomme. Dataoplysningen sker ved adresseindtastning for den ønskede ejendom med angivelse af størrelsen på søgningens radius, hvorefter De kan få en liste over relevante ejendomme med salgsdato, salgspris, størrelse, vægtet etageareal mv. Denne søgning kan ydermere udspecificeres på ejendomstype og tidsperiode siden sidste salg. Ønsker De mere information kan systemet genere en rapport med handelsoplysninger som eksempelvis udbudspris, salgstid og ejendomsmægler, samt yderligere oplysninger om ejendommen, f.eks. om ejendommen er bygget i træ med el-opvarmning, eller der er tale om et murstenshus med gasfyr.

Markedsviden og forberedelse

Når De som sælger eller køber af ejendom skal forberede Dem til at indgå en handel, har De mulighed for nemt og hurtigt se alle de informationer, De har brug for. De kan se, om der er andre ejendomme til salg i området, og De kan se priserne på de handlede ejendomme. Resultatet af søgningen kan udskrives og fremsendes til brug for vurderingen af den salgspris Deres ejendomsmægler er nået frem til som led i formidlingsaftalens forhandling med mægleren.

Udbudsoplysninger

Ejendomsdata via E-nettet registrerer automatisk oplysninger om ejendomme udbudt på Internettet. De kan således via vor kobling til E-nettet sammenholde salgs- og udbudspriser samt vurdere liggetiden på en specifik ejendom, hvilket giver Dem et bedre overblik over markedet og prisudviklingen. Læs mere her om fastsættelse af udbudsprisen. De bør altid gøre krav overfor Deres ejendomsmægler om at få denne dokumentation, førend De indgår en formidlingsaftale om salget af Deres ejendom – læs mere her.  

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot