INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Forhåndsgodkendelse – Lånebevis eller køberbevis

Kært barn har mange navne

Forhåndsgodkendelse, LåneBevis, Købercertifikat, Køberbevis og mange flere. Fordelene ved at indhente et sådant bevis fra typisk en kreditforening er, at De hurtigt kan slå til, når De finder den rigtige bolig. Beviset er nemlig ensbetydende med, at De allerede har finansieringen på plads, hvis boligen ligger inden for det beløb, långiver har godkendt Dem til. Endvidere kan beviset bruges overalt, dvs. at det er gyldigt over for alle, der har boliger til salg. Herudover vil den endelige låneansøgning gå betydeligt hurtigere, eftersom långiver allerede har behandlet Deres økonomiske forhold. De vil derfor  typisk allerede modtage Deres endelige lånetilbud inden for 48 timer. De har således sparet tid og fået en økonomisk handlefrihed ved at indhente beviset på forhånd.

Sådan bestiller De et Købercertifikat

Når De planlægger at bestille et Købercertifikat bør De først og fremmest etablere et privatbudget.

Privatbudget

Budgettet giver Dem en vejledende beregning af, hvor meget De kan købe bolig for og det mest nøjagtige grundlag for at indhente et købercertifikat i kreditforeningen. Det tager tid at lægge et realistisk og anvendeligt budget – til gengæld kan De gemme budgettet og bruge det igen og igen. Læs mere her om privatbudget.

On-line ansøgning om Lånebevis

Når De har lagt Deres budget, kan De på de fleste kreditforeningers hjemmesider søge om Købercertifikat ved at udfylde et ansøgningen online. Det kræver dog, at De først beregner kontantprisen på Deres nye bolig ved f.eks. at bruge kreditforeningens angivelse af vejledende kontantpris. Når kreditforeningen har modtaget Deres ansøgning, modtager De en låneorientering fra långiver via e-mail, samtidig vil De modtage den originale ansøgning med posten til underskrift. Sammen med den underskrevne ansøgning og samtykkeerklæring skal De vedlægge en kopi af en række dokumenter, som er angivet i ansøgningen (de fleste långivere forlanger, at De fremsender Deres seneste to lønsedler og årsopgørelser førend selve beviset bliver ekspederet). De sender herefter det hele retur til kreditforeningen i den vedlagte svarkuvert, hvorefter De sædvanligvis vil modtage Købercertifikatet i løbet af 1-2 hverdage. De kan betragte låneorienteringen som en rettesnor, indtil De modtager det endelige LåneBevis.

Nødvendige oplysninger

Når De ansøger om et bevis, skal långiver bruge en række oplysninger om Deres økonomiske forhold. De sparer tid, hvis De finder oplysningerne frem, inden De går i gang med at indtaste Deres tal. Oplysningerne omhandler:
Deres nuværende bruttohusleje
Uanset om Deres nuværende bolig er en ejer- eller lejebolig, skal De indtaste Deres boligudgifter, så långiver ved, hvor stor en del af Deres indkomst, De bruger på boligudgifter. Er De to eller flere om købet, skal De indtaste Deres samlede nuværende boligudgifter.
Oplysninger om Deres formue og gæld
De skal bruge kontoudskrifter fra Deres pengeinstitut og PBS-oversigter eller girokvitteringer fra Deres långivere. Långiver bruger oplysningerne til at danne sig et overblik over Deres samlede forpligtelser i forhold til Deres indkomst.
Deres indkomst før og efter skat
Tallene finder De enten på Deres lønseddel, hvor De ganger lønnen op til en årlig indtægt eller på Deres årsopgørelse fra skattevæsenet. Långiver ser om forholdet mellem brutto- og nettoindkomsten ser fornuftigt ud.

Download ansøgningsskema

De kan også downloade et ansøgningsskema fra kreditforeningernes hjemmesider. I ansøgningsskemaet skal De blandt andet oplyse kontantprisen på Deres nye bolig – den kan De udregne ved hjælp af kreditforeningens angivelse af vejledende kontantpris. Når De har printet og udfyldt ansøgningen, et budgetskema og underskrevet en samtykkeerklæring, sender De papirerne til kreditforeningen, hvorefter De sædvanligvis vil modtage Købercertifikatet i løbet af 1-2 hverdage.

Har De spørgsmål?

Såfremt De har spørgsmål til kreditforeningernes Købercertifikat, er De altid velkommen til at ringe til den pågældende kreditforening.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot