INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Kurstabsfradrag ved boligkøb

Kurstabsfradraget er et særligt fradrag, der blev indført ved konvertering af gamle kontantlån. Her var kurstabet ved en indfrielse ofte så stor, at den afskar husejere med gamle kontantlån fra at få udbytte af rentefaldet. Hvis husejerne beholdt de gamle kontantlån, ville kurstabet kunne trækkes fra, fordi det i kontantlån er omregnet til rente. Kurstabet ville således løbende blive fradragsberettiget, fordelt over samme årrække som kontantlånets restløbetid. Staten gik derved ikke glip af indtægter ved at tillade, at man kunne tage dette fradrag for kurstab med sig, hvis man skiftede lån. Kravet var blot, at restløbetiden ikke blev forkortet – eftersom husejerne derved kunne få større årligt fradrag end ellers. Kurstabsfradraget er afskaffet på nye kontantlån, og derfor er kontantlån blevet langt mindre interessante for nye låntagere. I stedet er det de traditionelle obligationslån, der er standard i dag – tilligemed med de variabelt forrentede lån (rentetilpasningslån, flexlån) og afdragsfri lån. De kortløbende variabelt forrentede lån er i virkeligheden kontantlån, hvor kurstabet ved lånets oprettelse ændres til fradragsberettiget rente. Men da lånene løber i meget kort tid på et til fem år, er kurstabet sjældent et problem,idet husejerne som regel beholder lånet til naturligt udløb.

Konvertering af eksisterende kontantlån af tidligere dato

For at bevare kurstabsfradraget efter en konvertering må det nye lån ikke have kortere løbetid end det gamle. Det kan aldrig lade sig gøre at forkorte løbetiden i forhold til det seneste lån, hvis man vil bevare kurstabsfradraget. Reglerne er ufravigelige. De kan beholde Deres kurstabsfradrag, hvis det nye lån, De konverterer til, har mindst samme løbetid, som restløbetiden på det lån, De konverterer fra. Herudover er det i øvrigt ligegyldigt, hvor mange gange De konverterer – eller hvilken type lån, De konverterer til. Løbetiden er det eneste, som tages i betragtning Såfremt man ikke opfylder kravet om mindst lige så lang løbetid på det nye lån, som den restløbetid der er på det lån, man konverterer, mister man kurstabsfradraget for tid og evighed.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot