INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Kurssikring uden overraskelser

– Undgå negative kursoverraskelser

Når De beslutter Dem for at købe ny bolig, får De sædvanligvis brug for et realkreditlån. Men i perioden fra De køber til De overtager Deres nye bolig, er De udsat for en kursrisiko. Kurssikring af realkreditlån indgår derfor som et meget væsentligt element i finansieringen af et boligkøb. Både køber og sælger af en ejerbolig kan have behov for at gardere sig mod uforudsete kursfald og rentestigninger. Men det følgende er et råd til Dem som køber.

Konsekvens, fordel og risiko

Der kan i praksis gå flere uger fra De har modtaget lånetilbuddet til pantebrevet er tinglyst og afleveret. Kursen på de obligationer, der skal udstedes kan derfor risikere at falde, hvilket betyder, at Deres månedlige ydelse bliver højere (ved kontantlån), eller at det udbetalte lånebeløb bliver mindre (ved obligationslån), når lånet går igennem. Ved finansiering af fast ejendom har sælger i almindelighed krav på den kontantværdi og den kontante købesum, der er anført i købsaftalen. Der lægges i den forbindelse i dag op til, at køber alene skal bære kursrisikoen og dermed eventuelle konsekvenser af ændringen i renten med mulighed for provenu tab eller provenugevinst i forhold til det i finansieringsforslaget og købsaftalen anslåede provenu. De kan imidlertid undgå denne risiko ved at kurssikre Deres lån gennem en fastkursaftale. Kurssikring medfører, at De siger nej til både fordele og ulemper ved at spekulere i rente-/ kursændringer, og at De på et tidligere tidspunkt fastlåser Deres husleje. Læs mere her om fordele og ulemper.

Hvorledes De sikrer Dem

Det er vigtigt at De sikrer Dem, at Deres realkreditlån kurssikres uden forsinkelse. I den forbindelse skal De have i tankerne, at ejendomsmægleren er ”sælgers mand”, og at det foreslåede realkreditlån fra sælgers side ofte er baseret på, at ydelsen bliver lavest mulig for Dem på grund af lav rente. I sådanne tilfælde kan kursen på de obligationer, der skal sælges for at tilvejebringe sælgers kontantprovenu, ved rentestigninger og politisk/økonomisk uro falde betydeligt. Dette kan medføre betydelige tab for Dem i forbindelse med hjemtagelsen af Deres realkreditlån. Læs mere her om hvorledes De sikrer Dem.

Anbefaling

BoligAssistancen anbefaler, at kursen på de obligationerne, der skal sælges, er så tæt på kurs 100 som muligt, hvilket kan opnås ved eventuelt at vælge et højere forrentet lån. Derved sikrer De Dem også, at kursen på de obligationer, der skal opkøbes ved en eventuel senere indfrielse af lånet i forbindelse med ejendommens salg eller konvertering (lånet ombyttes med et for Dem mere fordelagtigt lån) af lånet, ikke kan stige væsentligt. Ejendommen kan blive ”usælgelig” uden tab for Dem.

Omkostningen

Kurssikring er ikke gratis, idet der reelt er tale om, at De tegner en forsikring mod negative ændringer i kurs- og renteniveauet. Prisen for indgåelse af en kurssikringskontrakt med et pengeinstitut eller en fastkurs- eller fastrenteaftale i et realkreditinstitut er sammensat af et gebyr og et kursfradrag. Enkelte realkreditinstitutter tilbyder kurssikring allerede inden, sælger har skrevet under på købsaftalen! Læs mere her om omkostningerne til kurssikring ved ejerskifte.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot