INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Hvad indeholder et lånetilbud

Hvad indeholder et lånetilbud?

Når lånetilbuddet fra kreditforeningen er i Deres navn, vil De eller Deres rådgiver få lånedokumenterne tilsendt. En stor del af de informationer, der findes i et lånetilbud, er lovbestemt. De skal først og fremmest sikre Dem, at tilbuddet indeholder den rigtige lån type, løbetid og renteprocent. Kontakt Deres kreditforening eller Køberrådgiver for at få afklaret det, De eventuelt er i tvivl om. De skal være opmærksom på følgende væsentlige områder i tilbuddet fra kreditforeningen:

Oplysninger om det nye lån

I lånetilbuddet finder De oplysninger og beregninger over provenu for nyt lån, indfrielsesbeløb for ældre lån og ydelser for nyt lån. Har De tegnet en fastkursaftale samtidig med lånetilbuddet, kan De være sikker på, at alle tallene holder. Har De derimod ikke tegnet en fastkursaftale, vil tallene ændre sig i takt med at obligationskurserne ændrer sig – og så ved De ikke, hvad lånet koster Dem, før det bliver udbetalt. De kan nå at sikre Dem med en fastkursaftale, lige indtil lånetilbuddet udløber. Et lånetilbud kan efter aftale være udarbejdet på baggrund af en samtidig indgået fastkursaftale.

Låntager og matr. nr.

Navnet på samtlige låntagere og matrikelnumrene på boligen fremgår af lånetilbuddet. Hvis Deres bolig har flere matrikelnumre, er det vigtigt, at alle matrikelnumrene er anført både i lånetilbud og pantebrev.

Prioritetsplan

Prioritetsplanen viser, hvordan kreditforeningen har forudsat, at Deres kommende bolig prioriteres. Kreditorer på lån, der skal respektere det nye lån, skal give tilladelse til, at det nye lån kan få den forudsatte plads i prioritetsrækkefølgen (rykning). Såfremt De vælger at gøre brug af kreditforeningens tinglysningsservice, sørger de for at anmode kreditorerne om denne tilladelse. Beregningerne i Deres lånetilbud er foretaget på baggrund af prioritetsplanen. Er den ikke korrekt, kan der påløbe ekstra omkostninger til tinglysning, og en reduktion af det tilbudte lån kan blive nødvendig. Er den forudsatte prioritetsplan eller matrikelnumrene ikke korrekte, skal De straks kontakte kreditforeningen og få korrigeret fejlene.

Konsekvensberegning

De vil i  rubrikken “Ændringer” kunne se forskellen mellem den nuværende og den fremtidige terminsbetaling i Deres låns løbetid. “Nutidsværdi” beregningen viser, hvilket lån der er billigst set i hele lånets løbetid. Har De valgt et rentetilpasningslån, tager nutidsværdiberegningen udgangspunkt i, at lånerenten er uændret gennem lånets løbetid. Skal De indfri bestående lån i boligen, vil kreditforeningen sædvanligvis have valgt den indfrielsesmetode, der er billigst for Dem på tilbudstidspunktet.

Provenuberegning

Provenuberegningen viser hvilke udgifter, kreditforeningen har taget højde for. Er der tale om et obligationslån kan provenuet ændre sig ved kursændringer, medmindre De har tegnet en fastkursaftale, da det endelige provenu blandt andet afhænger af, hvilken kurs lånet udbetales til. Det samme gælder for de eventuelle lån, der skal indfries.

Betingelser

Af betingelserne kan De se, hvad der skal være opfyldt, inden kreditforeningen kan udbetale lånet. Vælger De kreditforeningens tinglysningsservice, skal De indbetale et eventuelt underskud, før kreditforeningen foretager udbetaling.

Andre oplysninger

Her finder De øvrige oplysninger, som er relevante for Deres lånetilbud. Oplysninger i henhold til realkreditloven. Her kan De blandt andet se, hvor meget lånet under de givne forudsætninger koster Dem i hele løbetiden. De har også en oversigt over udvalgte terminer.

Skat

I “Ydelser efter skat” har kreditforeningen normalt forudsat den samme skatteprocent i hele løbetiden, idet der er taget højde for de løbende ændringer og reduktion af renteudgiftens fradragsværdi.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot