INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Gældsovertagelse i boligen

-Gældsovertagelseserklæring

Gældsovertagelse

Når De optager et lån i et realkreditinstitut, hæfter De både med den ejendom, der er pant for lånet og personligt med, hvad De ellers ejer. De er som låner forpligtet til at underrette realkreditinstituttet, hvis den ejendom, der er pant for Deres lån, skifter ejer. Det skal ske straks efter, at handelsaftalen er indgået.

Gældsovertagelseserklæring

Gældsovertagelseserklæringen er et juridisk dokument, hvor køber bekræfter at ville overtage gælden på f.eks. realkreditlånet i en ejendom, når skødet er ting lyst uden retsanmærkninger, dvs. at køber overtager sælgers eksisterende gæld i ejendommen.

Betinget gældsovertagelse

Realkreditinstituttet kan meddele betinget gældsovertagelse. Det fremgår  af meddelelsen, hvilke krav, der skal opfyldes, for at realkreditinstituttet bevilger endelig gældsovertagelse, og med hvilken frist opfyldelsen skal ske. Hvis man ikke kan opfylde vilkårene før fristens udløb, kan man søge om fristforlængelse. Overskrider man fristen, eller søger man ikke om forlængelse inden fristens udløb, bortfalder den betingede gældsovertagelse.

Endelig gældsovertagelse

Endelig gældsovertagelse meddeler realkreditinstituttet først, når det har modtaget dokumentation for købers endelige, tinglyste adkomst uden retsanmærkninger og uden ændringer i forhold til et eventuelt tidligere forevist handelsdokument. Realkreditinstituttet skal altså have garanti for, at ejendommen nu tilhører køber og ingen anden. Desuden skal de øvrige vilkår, som realkreditinstituttet måtte have stillet i en betinget gældsovertagelseserklæring også være opfyldte. Samtidig med at køber får meddelelse om endelig gældsovertagelse, får sælger meddelelse om, at han eller hun er endelig frigjort fra gælden. Endelig gældsovertagelse kan først bevilges efter overtagelsesdagen.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot