INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Finansieret handel og kontanthandel

-Derfor kan det betale sig med en køberfinansieret kontanthandel 

Ved finansieret handel forstås, at ejerskiftelånet (realkreditlånet) optages i sælgers navn, og at køber herefter overtager dette lån. Køber vælger låntype, løbetid, kreditforening mv., men lånet optages teknisk set i sælgers navn. Denne fremgangsmåde vælges for at sikre, at sælger modtager købesummen. Hvis ejerskiftelånet blev optaget i købers navn, ville køber få udbetalt realkreditlåneprovenuet, og sælger ville derved ikke være sikret købesummen. Ved kontanthandel forstås, at købesummen betales kontant. Oftest vil køber dog vælge at optage et ejerskiftelån, men lånet optages i købers navn. Teknisk set er der derfor tale om en kontanthandel.

Valget mellem finansieret handel og kontanthandel

Finansieret handel

Ved en finansieret handel udbetales ejerskiftelånet som regel omkring overtagelsesdagen, og køber forrenter det fra overtagelsesdagen uanset udbetalingstidspunkt (eventuel regulering foretages over refusionsopgørelsen). Køber har som regel kursrisikoen på ejerskiftelånet og kan derfor vælge at kurssikre lånet. Dette koster cirka 0,3 kurspoint pr. måned (afhængigt af den aktuelle forskel mellem obligationsrenten og pengemarkedsrenten) med tillæg af et etableringsgebyr (varierer fra pengeinstitut til pengeinstitut). Læs mere her om valget af finansiering.

Omkostninger

Ved en finansieret handel er der som udgangspunkt følgende finansieringsomkostninger for køber vedrørende ejerskiftelånet:
 • registreringsafgift (til tinglysningskontoret)
 • kurtage (til kreditforeningen for salg af obligationerne)
 • lånesagsgebyr til realkreditinstitut
 • omkostninger til eventuel fastkursaftale
 • omkostninger til indhentelse af lånetilbud (til ejendomsmægleren)
 • omkostninger til lånehjemtagelse (til sælgers bank)

Kontanthandel

Ved en kontanthandel skal køber stille bankgaranti over for sælger for købesummen, således at sælger sikres, at køber kan opfylde købsaftalen. Bankgarantien skal afløses af kontant deponering på overtagelsesdagen. Ved en finansieret handel består sælgers sikkerhed i, at ejerskiftelånet optages i sælgers navn, hvorfor låneprovenuet udbetales til sælger, og det er derfor ikke nødvendigt at stille bankgaranti ved en finansieret handel.

Omkostninger

Hvis køber vælger at optage et ejerskiftelån i eget navn, har køber som udgangspunkt følgende finansieringsomkostninger vedrørende ejerskiftelånet:
 • registreringsafgift (til tinglysningskontoret)
 • kurtage (til kreditforeningen for salg af obligationerne)
 • lånesagsgebyr til realkreditinstitut
 • omkostninger til eventuel fastkursaftale
 • omkostninger til indhentelse af lånetilbud (til købers bank)
 • omkostninger til lånehjemtagelse (til købers bank)
 •  garantiprovision vedrørende pengeinstitutgarantien over for sælger
 • etableringsgebyr til mellemfinansiering (kontant deponering pr. overtagelsesdagen)
 • eventuelle differencerenter vedrørende mellemfinansieringen (hvis renten på mellemfinansieringen er højere end renten på ejerskiftelånet)
Hvis der er stillet pengeinstitutgaranti for købesummen, kan et ejerskiftelån i købers navn sendes til tinglysning sammen med skødet i god tid før overtagelsesdagen, således at mellemfinansiering eventuelt kan undgås. Hvis der ikke er stillet pengeinstitutgaranti for købesummen, kan denne fremgangsmåde ikke anvendes, idet fremsendelse af skøde og ejerskiftelån til tinglysning må afvente deponering af restkøbesummen.

Konklusion

En kontanthandel er som udgangspunkt at foretrække frem for en finansieret handel, da købers ekstra omkostninger til garantiprovision (med mindre købers bank stiller garantien uden beregning), og eventuelt tillige omkostninger til mellemfinansiering for det meste kan opveje den af den langt billigere finansiering, der kan opnås via købers eget pengeinstitut frem for den af ejendomsmægleren foreslåede finansieringsmodel. Ved valget mellem sælgerfinansieret handel og kontanthandel skal man være opmærksom på, om omkostningerne til lånehjemtagelse er dyrere ved en kontanthandel frem for ved ensælgerfinansieret handel. Dette kan være tilfældet, hvis ejendomsmægleren har sat omkostningerne til lånehjemtagelse lavt for at skabe incitament til en finansieret handel, eventuelt ved optagelse af ejerskiftelån i et bestemt realkreditinstitut, som ejendomsmægleren samarbejder med. De fleste ejendomsmæglere modtager således provision af de tilknyttede finansieringsinstitutter og forsikringsselskaber.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot