INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Budgetservice

– Få beregnet hvad De har råd til i forbindelse med boligkøbet!

De kan få et overblik over Deres økonomi ved at henvende Dem til Deres bankrådgiver. Banken beregner, hvad det betyder for Deres samlede privatøkonomi, hvis De køber ny bolig, og giver ligeledes en indikation af, hvor meget, De kan købe ny bolig for ,dvs. hvilken vejledende Kontantpris De skal gå efter under boligsøgningen. Med bankens hjælp får De et nøjagtigt billede af Deres økonomiske situation. De får et overblik over hele Deres privatøkonomi, herunder en skatteberegning og en beregning af Deres privatforbrug og eventuel opsparing samt et overblik over den fremtidige privatøkonomi i forbindelse med boligkøbet. . Der kan f.eks. opstilles forskellige budget typer, så som:
  • opstillet et generelt budget, der tager udgangspunkt i Deres nuværende privatøkonomi
  • beregnet, hvor meget De kan købe en ny bolig for
  • beregnet, hvor meget Deres privatøkonomi ændrer sig, hvis De køber en bestemt ny bolig
  • beregnet Deres skat de kommende fem år

De fire forskellige budgettyper:

Generelt budget

Denne budgettype giver Dem et overblik over udviklingen i Deres økonomiske situation i de kommende fem år. Budgettet beregner det beløb, De har til forbrug eller opsparing, når der er taget højde for alle Deres faste udgifter til bolig, husholdning med mere.

Budget til køb af fiktiv bolig

Hvis De ønsker at vide, hvor stort et beløb De har til rådighed til køb af en bolig, skal De vælge denne budgettype. Budgettet beregner ud fra Deres oplysninger en kontantpris på en fiktiv bolig. Kontantprisen er det beløb, De kan købe bolig for.

Budget til køb af konkret bolig

Hvis De har en konkret bolig i tankerne og vil vide, om De har råd til at købe den samt have overblik over den fremtidige økonomi ved købet, skal De vælge denne budgettype.

Skatteberegning

Denne budgettype ser udelukkende på Deres skattemæssige forhold i de kommende fem år.

NB!

Hvis beregningen starter med at lægge et budget til køb af en fiktiv bolig, er det enkelt at tilføje få ekstra oplysninger for at få et realistisk budget, der passer til den konkrete bolig, De ønsker at købe.

Relevante papirer

Før De kontakter enten Deres bankrådgiver for at få lagt Deres budget, bør De finde en række papirer frem, som vi behøver under indtastningen. Det drejer sig navnlig om:
  • Årsopgørelser fra Told & Skat
  • Årsopgørelser fra realkreditinstitutter
  • Årsopgørelser fra banker og pensionsselskaber
  • Lønsedler
  • Opgørelser over forbrug af el, vand og varme
  • Betalingsoversigter fra BetalingsService (PBS)

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot