INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Tinglysning af nyt skøde ved skilsmisse

Skøde og berigtigelse af omskødning af fælles ejendom ved skilsmisse !  

Vort honorar for skødeskrivning og fuldt ansvarsforsikret berigtigelse ved skilsmisse:
  •  kr. 3.200- inkl. moms for skøde og fuld berigtigelse
Honoraret inkluderer bl.a.:
  • Skøde udfærdigelse
  • Berigtigelse (tinglysning) inkl. evt. refusionsopgørelse
  • Kontrol af reduceret tinglysningsafgift (kun ved ophør af reelle ægteskaber/skilmisse)
  • kontrol af gældsovertagelse
  • servitutter, byrder og hæftelser
NB! Til honoraret skal der tillægges statens tinglysningsafgift (kr. 1.660- ved reel skilsmisse mellem ægtefæller) Læs mere på følgende links om boligkøb, skøde og berigtigelse:

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot