INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Ejerskifteforsikring

– ejerlejligheder

Ansvarsfritagelse ved salg af ejerlejligheder

Sælgere af ejerlejligheder har mulighed for, i lighed med hussælgere, at tegne en ejerskifteforsikring ved salg af en ejerlejlighed, hvis der foreligger en tilstandsrapport på ikke bare selve ejerlejligheden – men også hele den ejendom, som lejligheden er en del af. Dette fremgår af ”Bekendtgørelse om Huseftersynsordningen.” Sælgere af ejerlejligheder har således herigennem mulighed for at fritages for det 10-årige ansvar for især skjulte fejl og mangler. Flere forsikringsselskaber tilbyder produkter, der gør det muligt for enhver sælger af en ejerlejlighed at gøre brug af ordningen, i hvert fald teoretisk. I praksis forekommer de reelle muligheder for disse sælgere dog i for det meste problematisk. Ejendomsmæglerne har som ansvar at rådgive sælger bedst muligt – herunder orientere om muligheden for samt de risici og økonomiske konsekvenser, der kan være forbundet med ikke at benytte Huseftersynsordningen. Men den økonomiske risiko ved ikke at bruge ordningen, når man sælger sin ejerlejlighed, holdt op mod den faktisk udgift ved at gøre det, kan faktisk være yderst vanskelig at vurdere. Således hersker der med hensyn til tilstandsrapporten på hovedejendommen en del tvivl om reglerne blandt de byggesagkyndige, lige som prisfastsættelsen af denne ydelse er uklar. I ”Bekendtgørelse om Huseftersynsordningen.” er der nemlig ikke taget stilling til prisen på tilstandsrapporten på hovedejendommen, men kun på rapporten på selve ejerlejligheden. Det har i praksis vist sig at udgiften for sælger i visse tilfælde vil være overkommelig medens det i de fleste tilfælde vil blive så dyrt at komme i besiddelse af en tilstandsrapport på hovedejendommen, at det næppe kan betale sig at bruge ordningen, hvilket navnlig gælder for store ejendomme. Visse forsikringsselskaber tilbyder imidlertid at lave tilbud på ejerskifteforsikringer ved salg af ejerlejligheder uden tilstandsrapport på hovedejendommen. En sådan forsikring vil imidlertid, på grund af reglerne i Huseftersynsordningen, ikke friholde sælger for krav efter det 10-årige ansvar, men kun sikre sælger mod krav forskjulte fejl og mangler i de første 5 år. Der arbejdes på fra lovgivningens side at ændre reglerne i ordningen, således at en tilstandsrapport på hovedejendommen ikke længere er et krav, såfremt der foreligger et tilbud om ejerskifteforsikring, som dækker ejerlejligheden. Dette skal ses i lyset af det urimelige for en sælger, som godt kan forsikre sig, i at lovgivningen stiller strengere krav end det forsikringsselskab, der skal tegne forsikringen, hvilket ikke mindst er en urimelig situation for en kreditor, som overtager en ejerlejlighed på tvangsauktion, idet denne ikke har mulighed for at lave en ansvarsfraskrivelsesklausul, fordi ordningen på den ene side i teorien kan anvendes, men i praksis ikke kan det alligevel, fordi hovedejendommens fysiske rammer – dvs. dens størrelse – reelt gør det umuligt. Dette skal ses i sammenhæng med, at lovens § 21a forhindrer en sælger i at lave generelle ansvarsfraskrivelser, hvis ordningen med tilstandsrapport og ejerskifteforsikring kan finde anvendelse.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot