INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Ejerlejlighed, anpartslejlighed / ideel anpart eller andelsbolig

– Hvad er forskellen?

Ejerlejligheden

En ejerlejlighed er en fast ejendom med eget blad i tingbogen. Ejerlejligheden kan belånes og prisen på ejerlejligheder er fri. Man er dog bundet til et fællesskab gennem ejerforeningens vedtægter. Læs mere om følgende emner i relation til Deres køb af en ejerlejlighed:

Anpartslejligheden

Anpartlejligheden, også benævnt ideel anpart eller villalejlighed. Den ideelle anpart har ikke eget blad i tingbogen, men kan alligevel selvstændigt belånes. Man er bundet til den anden medejer gennem en tinglyst samejeoverenskomst (deklaration), som fastlægger brugsrettigheder i hovedejendommen mv. Læs mere om følgende emner i relation til ideelle anparter/villalejligheder:

Andelslejligheden

En andelslejlighed har ikke sit eget blad i tingbogen. Man bliver medlem af en andelsboligforening og gennem andelsbeviset får man eksklusiv brugsret til en lejlighed. Man betaler en brugsafgift eller leje til andelsboligforeningen i forhold til lejligheden andel af fællesudgifter, og man er bundet til fællesskabet gennem andelsboligforeningens vedtægter. Prisen for andelslejligheder er ikke fri, men lovbestemt. Andelslejligheden kan ikke belånes, men der er p.t. fremsat et lovforslag, som giver mulighed for belåning. Læs nærmere om Ejerlejlighedsloven.  

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot