INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

 Fordelingstal i ejerforeninger

Ejerlejlighedens fordelingstal

Såfremt ejerlejlighederne i en ejerforening har forskellig størrelse og værdi, knyttes der et fordelingstal til hver ejerlejlighed, som afspejler disse forskelle. Fordelingstallet angives ved en brøk, f. eks. 75/1800, hvor 1800/1800 er summen af fordelingstallene for alle ejerlejlighederne i ejerforeningen. Fordelingstallet fastsættes typisk på baggrund af lejlighedernes areal eller på baggrund af lejlighedernes indbyrdes værdi ved opdelingen i ejerlejligheder. Fordelingstallet er den grundlæggende fordelingsnøgle, som afgør hvor stor en del af ejerforeningens udgifter – og eventuelle indtægter – ejeren af den enkelte ejerlejlighed skal bære. Fordelingstallet har derudover betydning for fordelingen af stemmer ved generalforsamlingen og for ejerens relative andel af ejerforeningens grund og fælles bygningsbestanddele.

Tinglyste og administrative fordelingstal

Fordelingstallet for hver ejerlejlighed er tinglyst på ejerlejlighedens blad i tingbogen. Såfremt det mod sædvane ikke er, er lejlighederne ligestillede. I de fleste tilfælde fordeles fællesudgifterne efter det tinglyste fordelingstal, men der kan ligeledes være tale om, at der anvendes et administrativt fordelingstal til fordeling af udgifterne. Dette forhold vil være angivet i foreningens tinglyste vedtægter med senere tillæg. Fordelingstallet har ikke betydning for ejerlejlighedsejernes brugsret til fællesarealer eller fællesrum.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot