INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Fællesudgifter

-Ejerlejlighedens bidrag til ejerforeningen

– Fælles udgifter, grundfond, varme, koldt og varmt vand samt antennebidrag Hver ejerlejlighed bidrager til ejerforeningens udgifter til drift og vedligeholdelse samt til ejendommens forsyning med varme og vand. Ejerforeningen opkræver à conto bidrag hertil pr. måned eller pr. kvartal. Sælger bør forevise køber opkrævningen af à conto bidrag, idet køber på den måde kan få en idé om, på hvilket niveau lejligheden ligger rent omkostningsmæssigt. Eventuelle restancer – det vil sige ubetalte à conto bidrag – indgår i refusionsopgørelsen. Ejerforeningens administrator skal i forbindelse med udfyldelsens af ejerlejlighedsskemaetoplyse, om der er restancer på lejligheden.

A conto bidrag til fællesudgifter

Fællesudgifter er de omkostninger, der er forbundet med drift og vedligeholdelse af ejerforeningens grund, fællesbygninger og fællesindretninger samt til fælles forsynings- og serviceordninger, f. eks. renovation og antennedrift. A conto bidragenes størrelse afhænger af det budget for det kommende års udgifter, som er lagt af ejerforeningens bestyrelsen eller af administrator på bestyrelsens vegne. A conto bidraget pålægges den enkelte lejlighed efter dens administrative eller tinglyste fordelingstal, hvilket skal fremgå af købsaftalen samt af ejerlejlighedsskemaet. Forpligtelsen til at indbetale fællesbidrag indtræder på overtagelsesdagen. Det betyder, at det er køber, der skal betale fællesbidrag, der forfalder på og efter overtagelsesdagen.

Eventuelle bidrag til grundfond

Visse ejerforeninger har en grundfond. En grundfond er en opsparing, hvis midler skal bruges til at betale større planlagte elleruforudsete udgifter – f. eks. en altanrenovering. Ideen er, at store udgifter på denne måde kan fordeles over en årrække. Grundfonden er typisk indrettet således, at der indbetales løbende bidrag efter ejerlejlighedernes fordelingstal indtil et vist beløb eller en bestemt procentdel af lejlighedernes samlede værdi er nået.

À conto bidrag til lejlighedens forbrug af varme og varmt vand

Omkostninger til varme og varmt vand kan enten fordeles efter forbrug eller efter fordelingstal. Fordelingen sker typisk efter det faktiske forbrug, eftersom dette er mest rimeligt.

Eventuelle a conto bidrag til lejlighedens forbrug af koldt vand

Det bliver mere og mere udbredt, at den enkelte ejer ligeledes skal betale for lejlighedens forbrug af koldt vand. Fordelingen af omkostningerne til koldt vand sker efter samme princip som omkostningsfordelingen af forbrug af varmt vand.

Frigørelse ved salg

Ved salget af en ejerlejlighed, skal sælger sikre sig, at denne bliver frigjort for hæftelser over for ejerforeningen. Det er et punkt, som beklageligvis ofte overses. Det sker således fra tid til anden, at en ejer, der troede, at han/hun havde solgt sin ejerlejlighed og dermed var færdig med den, får en grim overraskelse som følge af, at han/hun fortsat hæfter for og kan komme til at betale for køberens restancer til ejerforeningen. Sædvanligvis hæfter sælgeren fortsat for restancer m.v. indtil ejerskiftet er berigtiget og meddelt til ejerforeningen ved administrator med behørig dokumentation. Det betyder, at der ikke må være restancer til ejerforeningen ved overtagelsen, at ejerpantebreve eller skadesløsbreve, der ligger til sikkerhed i ejerforeningen skal være korrekt overdraget til og håndpantsat af køberen, samt at kopi af det tinglyste skøde uden retsanmærkninger skal være kommet frem til foreningen ved administrator. Især det sidste forsømmes alt for ofte med nævnte fatale konsekvenser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot