INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Ejendomskategorier og belåning

Ejendomskategorier og belåning

I realkreditlovgivningen er der opsat en lånegrænser for, hvor store lån der må ydes i en ejendom i forhold til kategorien af ejendommen og ejendommens værdi. Lånegrænsen varierer fra 40 til 80 procent alt afhængig af ejendomskategorien.

Ejendomme med lånegrænse på 80 pct.

Inden for en lånegrænse på 80 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til følgende ejendomskategorier:
 1. Ejerboliger til helårsbrug.
 2. Private andelsboliger.
 3. Private beboelsesejendomme til udlejning, herunder friplejeboliger.
 4. Alment boligbyggeri.
 5. Ungdomsboliger.
 6. Ældreboliger m.v.
 7. Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål.

Ejendomme med lånegrænse på 70 pct.

Inden for en lånegrænse på 70 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til landbrugs- og skovbrugsejendomme, gartnerier m.v.

Ejendomme med lånegrænse på 60 pct.

Inden for en lånegrænse på 60 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til følgende ejendomskategorier:
 1. Fritidshuse.
 2. Kontor- og forretningsejendomme.
 3. Industri- og håndværksejendomme.
 4. Kollektive energiforsyningsanlæg.

Ejendomme med lånegrænse på 80 pct.

Inden for en lånegrænse på 40 pct. af ejendommens værdi kan der ydes lån til andre ejendomme, herunder ubebyggede grunde.

Lovgivning

Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori

Se nærmere under: BEK nr 1761 af 27/12/2016 Gældende  

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot