INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Miljømærkede byggematerialer

– Blauer Engel

Blauer Engel er det officielle tyske miljømærke. Ordningen har eksisteret i 20 år og administreres af den tyske organisation for standardisering. Det er det tyske miljøministerium, der er ansvarlig for mærket. Mærket fungerer – fuldstændigt ligesom Svanemærket – på den måde, at der udarbejdes kriterier for mærkning af de enkelte produktgrupper. Kriterierne udarbejdes ud fra en vurdering af hele produktets livscyklus. Forslag til kriterier udarbejdes i en gruppe bestående af miljømyndigheder, miljøorganisationer, forskningsinstitutioner og industri. Når forslaget er færdigt, sendes det til høring, hvorefter det vedtages endeligt. Når det er overstået, kan virksomhederne søge om at benytte mærket til deres produkter – igen tilsvarende Svanemærket. Blauer Engel er ikke kun forbeholdt tyske producenter – et stigende antal udenlandske virksomheder har de seneste år fået mærket deres produkter. Blauer Engel indebærer ikke bare miljøkrav. Med tidligere tiders erfaringer med gammeldags genbrugspapir, som støvede kopimaskiner til, bæreposer, der ikke holdt og så videre, har man valgt at satse på både miljø og kvalitet. Det betyder, at man stiller de samme – eller højere – krav til brugsegenskaber og holdbarhed for de miljømærkede produkter som til andre produkter i samme gruppe. Det betyder også, at det er en forudsætning for at få mærket, at gældende standarder og lovgivning i øvrigt er overholdt. Det kan eksempelvis være arbejdsmiljølovgivning, levnedsmiddellovgivning, lovgivning om sikkerhed for elektriske apparater o.l.

Det nordiske svanemærke

Det nordiske svanemærke er det officielle nærdiske miljømærke. Kriterierne bag udarbejdes i fællesskab af myndigheder, erhvervsliv og organisationer i de nordiske lande. Svanemærket er etableret i 1989 og omfattede dengang Norge, Sverige, Finland og Island. Danmark har ikke været med fra starten, men valgte at tilslutte sig mærket i 1997. Mærket fungerer på den måde, at der udarbejdes kriterier for mærkning af de enkelte produktgrupper. Kriterierne udarbejdes ud fra en vurdering af hele produktets livscyklus. Forslag til kriterier udarbejdes i en gruppe bestående af miljømyndigheder, miljøorganisationer, forskningsinstitutioner og industri. Når froslaget er færdigt, sendes det til høring i alle de nordiske lande. Efter høringen udarbejdes et endeligt forslag, som skal godkendes i de enkelte lande. Derefter bliver det endeligt vedtaget i Nordisk Miljømærkningsnævn, hvor hvert medlemsland har en stemme. Når det er overstået, kan virksomhederne søge om at benytte mærket til deres produkter. En tilladelse gives normalt for tre år ad gangen – den tid kriterierne er gyldige. Kriterierne tages nemlig op til revision hvert tredje år for at sikre, at miljøkravene ligger så tæt op ad den tekniske udvikling som muligt. Svanemærket indebærer ikke bare miljøkrav. Med tidligere tiders erfaringer med gammeldags genbrugspapir, som støvede kopimaskiner til, bæreposer, der ikke holdt og så videre, har man valgt at satse på både miljø og kvalitet. Det betyder, at man stiller de samme – eller højere – krav til brugsegenskaber og holdbarhed for de miljømærkede produkter som til andre produkter i samme gruppe. Herhjemme har Miljøministeren udpeget et miljømærkningssekretariat, som har til huse hos dk-TEKNIK i Gladsaxe. De kan findes på telefon: 3969 65 11.

Om Dansk Indeklimamærkning

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for byggevarer, møbler og andre produkter, der bruges indendørs. Ordningen er ikke forbeholdt danske produkter og producenter. Mærkningsordningen administreres af to organisationer: Dansk Selskab for Indeklima, som udarbejder kriterier for de enkelte produktgrupper, og Dansk Indeklima Mærkning, som står for udstedelse af certifikater til de enkelte produkter. Begge organisationer har sekretariat på Dansk Teknologisk, Byggeri. Yderligere oplysninger kan fås på Teknologisk Institut. Dansk Indeklima Mærkning baserer sig i dag på afprøvning i forhold til to indeklimaegenskaber:
  • Afgasning af flygtige organiske stoffer ( VOC’er) og afgivelse af partikler.
Der er her udarbejdet to generelle standarder for prøvning, som gælder som grundlag for afprøvning af alle produktgrupper. Desuden er der for hver produktgruppe udarbejdet en særlig produktspecifik standard. Virksomheder, hvis produkter er indeklimamærkede, er forpligtet til at udlevere dokumentation og data om deres produkter. Det gælder:
  • Oversigter over handelsnavne på produkter omfattet af det enkelte certifikat
  • Produktbeskrivelser
Vejledninger med hensyn til projektering, montering, rengøring og vedligehold, der skal følges, for ikke at forringe produkternes indeklimarelevante egenskaber i praksis i forhold til certifikatet Ordningen dækker for tiden følgende produkter:
  • Textile gulvbelægninger
  • Loft-og vægsystemer
  • Indvendige døre og mobilvægge
  • Vinduer og yderdøre
  • Halvhårde gulvbelægninger, laminatgulve og trægulve
  • Olieprodukter til behandling af gulve
  • Køkken-, bad-og garderobeskabe

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot