INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Byggeriets Ankenævn

Nævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende murer-, tømrer-, snedker- og stenhuggerarbejde. Nævnet behandler endvidere klager over køkkenarbejde (køkkenelementer og montering af disse), når aftalen om udførelse af arbejdet er indgået efter 23. oktober 1997, og klager over tagtækkerarbejde, når aftalen om udførelse af arbejdet er indgået efter 1. oktober 1999. Indgår der i en hoved- eller totalentreprise tillige arbejder af en anden karakter end de ovenfor nævnte, kan også klager over denne del af entreprisen behandles af nævnet, hvis den pågældende underentreprenør samtykker heri. Forbrugere, herunder også ejere af den private bolig i blandede bolig- og erhvervsejendomme, hvor arbejdet er bestilt til ikke erhvervsmæssig anvendelse, kan klage til ankenævnet. Ankenævnet opkræver et gebyr på 250 kr. Gebyret tilbagebetales hvis forbrugeren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen ikke behandles af nævnet. Nævnet kan opkræve et omkostningsbeløb til indhentelse af sagkyndige erklæringer. Beløbet kan ikke overstige 2.500 kr. Dog er beløbsgrænsen 3.500 kr. ved sager, hvis værdi overstiger 50.000 kr. Bag ankenævnet står Byggeriets Arbejdsgivere og Forbrugerrådet. Ankenævnets adresse er: BYGGERIETS ANKENÆVN Postboks 102 1004 København K Hjemmeside: www.byggerietsankenaevn.dk Tlf. 33 74 08 60 Telefontid mandag til fredag 10.00 – 12.00.  

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot