INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

BoligAssistancens SælgSelvRådgivning

Gør-det-selv – boligsalget  skridt for skridt

 • Forberedelse af vort samarbejde i form af en Rådgivningsaftale (ikke at forveksle med en formidlingsaftale).
 • Indhentelse af dokumenter fra sælger
 • Udformning af købsaftale på baggrund af sælgers oplysninger og dokumenter
 • Kontrol af købers rådgivers berigtigelse (tinglysning af skøde m.v.)
 • Sælgers rådgivers frigivelse af salgsprovenuet

Målgruppen

Denne service er til sælgeren, som enten ønsker at optimere sit salgsprovenu mest muligt eller som evt. ikke føler sig tryg ved en ejendomsmæglers og/eller en advokats rådgivning. BoligAssistancen tilbyder, at hjælpe sælger igennem den af sælger på egen hånd afsluttede salgsaftales efterfølgende dokumentarbejde. SælgSelvRådgivning er imidlertid ikke lige velegnet til alle boligsælgere. Såfremt De ønsker “full-service” formidling med vurdering, fremvisning,annoncering og salg anbefaler vi derfor, at De i stedet benytter en lokal ejendomsmægler.

Deres garanti for et trygt salg

BoligAssistancen er altid sælgers mand, når vi hjælper omkostningsbevidste boligejere med selv at sælge deres faste ejendom. Vi assisterer sælger med dokumentarbejdet i form af udarbejdelsen af købsaftalen på baggrund af sælgers data og de mellem køber og sælger forudgående aftalte handelsvilkår. Vi repræsenterer sælger i forhold til købers advokat i forbindelse med dennes berigtigelse af handlen. Vores opgave er at tilsikre, at den af sælger egenhændigt afsluttede ejendomshandel følges op af en købsaftale og at handlen berigtiges korrekt af købers rådgiver.

Uafhængighed

BoligAssistancen er total uafhængig af kreditforeninger, ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og ALLE andre aktører på boligmarkedet. De kan derfor altid regne med en kvalificeret og uafhængig rådgivning og sagsbehandling – som udelukkende tager udgangspunkt i Deres ønsker og behov.

Hvad SælgSelvRådgivningen indeholder

Når De selv sælger Deres ejerbolig, skal De selv stå forannoncering/markedsføring, fremvisning og det endelige salg af ejendommen. Der udarbejdes intet salgsbudget, ingen provenuberegning, ingen salgsprisvurdering, intet finansieringsforslag og ingen salgsopstilling fra vor side. Læs mere her om råd og vejledning i forbindelse med Markedsføring af boligen og her om fremvisning af boligen. SælgSelvRådgivning forudsætter, at De selv får boligen vurderet og at De selv sælger denne – læs nærmere her. De kan her se en samlet oversigt over SælgSelv modulerne hos BoligAssistancen.

Vor SælgSelvRådgivning inkluderer bl.a. følgende:

 • På basis af Deres oplysninger samt de af Dem fremsendte dokumenter udarbejder vi den endelige købsaftale, når De har fundet frem til en køber og De forudgående selv har aftalt alle handlens vilkår og detaljer med denne, dvs. når De har indgået en endelig aftale om salg.
 • Købsaftalen udarbejdes således alene på basis af Deres egne oplysninger og dokumenter, og der foretages ingen bearbejdning af oplysningerne fra vor side. Læs mere her om salgsbudgettet.
 • Vor assistance indbefatter forhandlinger med den endelige køber og dennes rådgivere omkring salgsvilkårenes og salgets endelig udformning m.v.
 • Vi sørger for, at købers advokat modtager alt relevant materiale fra Demtil brug for berigtigelse af handlen.
 • Vi gennemgår digitalt skødeudkast fra købers rådgiver og sørger for, at det er i overensstemmelse med den indgåede aftale.
 • Vi informerer og instruerer Deres pengeinstitut i forbindelse medindfrielse af prioriteter m.v.

Den videre proces ved anvendelse af BoligAssistancen

Hvis De har besluttet Dem for at benytte vor SælgSelvRådgivnings pakke, vil processen forløbe forløbet som beskrevet under følgende link. BEMÆRK BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot