INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

 

Prisfastsættelse af boligen ved køb

 Prisfastsættelse af boligen ved køb

Inden De træffer endelig beslutning om at købe ny bolig, bør De danne Dem et billede af en bestemt ejendoms sandsynlige handelspris og salgstid, og De kan anmode ejendomsmægleren om at få konkret information i henhold til e-nettets web-ejendomsdataserver med oplysninger om handelspriser på ejendomme indenfor en nærmere fastlagt adresse og radius. De bør altid gøre krav overfor ejendomsmægleren om at få denne dokumentation, førend De indgår en købsaftale. Med oplysninger om tidligere handler i nabolaget kan De således med langt mere vægt argumentere for Deres købstilbud.

Overblik

Via disse værktøjer kan De få et hurtigt overblik over salgs- og udbudspris i det lokalområde de enten søger at købe en ejendom i. Herudover er der angivelse af de faktiske salgstider på solgte ejendomme. Dataoplysningen sker ved adresseindtastning for den ønskede ejendom med angivelse af størrelsen på søgningens radius, hvorefter De kan få en liste over relevante ejendomme med salgsdato, salgspris, størrelse, vægtet etageareal mv. Denne søgning kan ydermere udspecificeres på ejendomstype og tidsperiode siden sidste salg. Ønsker De mere information kan systemet genere en rapport med handelsoplysninger som eksempelvis udbudspris, salgstid og ejendomsmægler, samt yderligere oplysninger om ejendommen, f.eks. om ejendommen er bygget i træ med el-opvarmning, eller der er tale om et murstenshus med gasfyr.

Markedsviden og forberedelse

Når De som køber af ejendom skal forberede Dem til at indgå en handel, har De mulighed for nemt og hurtigt se alle de informationer, De har brug for. De kan se, om der er andre ejendomme til salg i området, og De kan se priserne på de handlede ejendomme. Resultatet af søgningen kan udskrives og fremsendes til brug for vurderingen af den salgspris Deres ejendomsmægler er nået frem til som led i formidlingsaftalens forhandling med mægleren.

Udbudsoplysninger

Ejendomsdata via E-nettet registrerer automatisk oplysninger om ejendomme udbudt på Internettet. Ejendomsmægleren kan således via sin kobling til E-nettet sammenholde salgs- og udbudspriser samt vurdere liggetiden på en specifik ejendom, hvilket giver Dem et bedre overblik over markedet og prisudviklingen. De bør altid gøre krav overfor Deres ejendomsmægler om at få denne dokumentation, førend De indgår en aftale om køb.

Let og overskueligt

Salgspriser for huse, lejligheder og sommerhuse På kortet på Boligejer.dk kan De se de gennemsnitlige salgspriser for ejerlejligheder, huse eller sommerhuse i et specifikt område. De kan endvidere på Boliga.dk vælg et område og zoome ind og ud, for at se priser på kommune-niveau eller på de mindre lokalområder. På den måde kan De få overblik over, hvilke områder der er dyre og hvilke, der er billige. De kan sammenligne salgsprisen for tre forskellige områder, og se hvordan prisen for boliger har udviklet sig over de sidste tre år.

Beregning af priserne

Priserne beregnes som den gennemsnitlige salgspris pr. kvadratmeter bolig. Det betyder, at der ikke tages højde for, at der er forskelle på boligens alder og vedligeholdelsesstand, beliggenhed, eller grundens størrelse. Disse forhold skal De selv tage højde for.

Data

Priserne stammer fra det Fælleskommunale Ejendomsstamregister ESR, som vedligeholdes af kommunerne. Oplysningerne føres tidligst ind i registeret efter tinglysning af skødet.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot