INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Hvem skal forestå salget af Deres bolig?

Når De efter de indledende sonderinger har endeligt besluttet Dem for at sælge Deres bolig og måske ligeledes har fået fastsat salgsprisen, skal De videre i det praktiske arbejde. De fleste boligsælgere vælger stadigvæk at overlade alt arbejdet i forbindelse med salget til en ejendomsmægler. men der er ligeledes sælgerrådgivere og advokater, som påtager sig at assistere Dem ved et ejendomssalg. Som noget nyt er pengeinstitutterne nu også på vej ind på dette marked. Der er altså flere forskellige slags kvalificerede ejendomsformidlere at vælge imellem. Hvis De vælger at lade en ejendomsmægler, en advokat, en sælgerrådgiver eller et pengeinstitut hjælpe Dem med alt arbejdet i forbindelse med salget, er det selvfølgelig den fordel for Dem, at De har en professionel, som tager sig af alt det besværlige arbejde, herunder fremvisning af huset, annoncering m.v.

Store forskelle i mæglersalæret

De skal ved valg af ejendomsmægler være klar over, at der er meget store forskelle mellem salærsatserne hos de enkelte ejendomsmæglere, og det er endvidere muligt at forhandle og få nedsat f.eks. markedsføringsbidrag m.v. Deres samlede ejendomsmægler salær kan således reduceres betydeligt ved simpel forhandling heraf. Sælg selv og spar minimum 85 % af ejendomsmæglersalæret ! Mange boligsælgere finder imidlertid, at det salær, en ejendomsformidler beregner sig for sit arbejde, er forholdsvis højt, navnlig hos ejendomsmæglerne, hvorfor flere og flere er begyndt at sælge deres ejendom selv, eventuelt kombineret med juridisk rådgivning og bistand til udarbejdelse af købsaftale, gennemgang af skøde m.v.
Så hvorfor betale en ejendomsmægler kr. 75-120.000 eller mere for salget af Deres bolig, når man evt. kan sælge den selv ?
BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere
Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot