INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Hvad mæglersalæret dækker..

– Det laver ejendomsmægleren for salæret

Konkurrencestyrelsen undersøgte i 1999 ejendomsmæglernes salærfastsættelse og rabatter med henblik på at afdække, om der i ejendomsformidlerbranchen i strid med konkurrenceloven eksisterer aftaler eller en samordnet praksis ved fastsættelse af salærtakster og rabatter. Ejendomsmæglernes salærtakster har i adskillige tilfælde været genstand for undersøgelser, der er fulgt op med indgreb fra konkurrencemyndighedernes side, senest i 1992 og i 1994. BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Bemærk således, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

Eksempler på hvad ejendomsmægleren udretter for salæret

Formidling og salg af en ejerlejlighed: i alt ca. 18- 20 arbejdstimer

Opstart
 • Besigtigelse af lejligheden, beskrivelse og fotografering mm.
 • Indsamling af dokumenter: Tingbogsoplysninger, BBR, andre oplysninger fra kommune/amt, Lokalplaner, vedtægter, referater og regnskaber fra ejerforening, dokumenter i forbindelse med indtægter og udgifter, kopier af pantebreve mm.
 • Udfærdigelse af salgsopstilling og evt. produktion af video/billeder
 • Udfærdigelse af formidlingskontrakt
 • Udfærdigelse af salgsbudget. Beregning af provenu/tab
 • Udfærdigelse af annoncer og annoncering på internettet
 • Udkast til købsaftale
Salgsindsats
 • Udmøntning af den løbende markedsføring i aviser mm.
 • Udsendelse af salgsopstillinger til potentielle købere i kartoteket
 • Udsendelse af salgsopstilling til andre interesserede
 • Kontakt til potentielle købere
 • Fremvisning
 • Løbende bogføring af udgifter og anden administration
Handel
 • Redigering af købsaftale
 • Forhandlinger mellem sælger og køber
 • Kontakt til købers advokat/rådgiver/pengeinstitut/kreditforening
 • Ekspedition af papirgang
 • Opstilling af regning

Formidling og salg af én-familie hus: i alt ca. 35- 40 arbejdstimer

Opstart
 • Besigtigelse af lejligheden, beskrivelse og fotografering mm.
 • Indsamling af dokumenter: Tingbogsoplysninger, BBR, andre oplysninger fra kommune/amt, Lokalplaner, vedtægter, referater og regnskaber fra grundejerforening, dokumenter i forbindelse med indtægter og udgifter, kopier af pantebreve, matrikelkort, arealattest, forsikringer, bygningsattester og kopi af byggetilladelser med mere.
 • Bestilling af byggesagkyndig og energikonsulent
 • Indhente tilbud på finansiering
 • Udfærdigelse af salgsopstilling og eventuel produktion af video/billeder
 • Udfærdigelse af formidlingskontrakt
 • Udfærdigelse af salgsbudget. Beregning af provenu/tab.
 • Udfærdigelse af annoncer og annoncering på internettet
 • Udkast til købsaftale
Salgsindsats
 • Udmøntning af den løbende markedsføring i aviser mm.
 • Udsendelse af salgsopstillinger til potentielle købere i kartoteket
 • Udsendelse af salgsopstilling til andre interesserede
 • Kontakt til potentielle købere
 • Fremvisning
 • Løbende bogføring af udgifter og anden administration
Handel
 • Redigering af købsaftale
 • Forhandlinger mellem sælger og køber
 • Kontakt til købers advokat/rådgiver/pengeinstitut/kreditforening
 • Ekspedition af papirgang
 • Opstilling af regning
Læs om brug af ejendomsmægler. BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot