INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Sælgers berigtigelse af handlen

– Rådgiverens rolle og opgaver

Som boligsælger skal Deres rådgiver påse, at handlen gennemføres i overensstemmelse med handelsvilkårene, og at de nødvendige ekspeditioner sker til tiden. Endvidere skal han kontrollere refusions-, handels- og omkostningsopgørelser samt underliggende bilag. Deres rådgiver skal endvidere sikre at ejerskiftemeddelelser tilgår forsyningsselskaber, og at opsigelse af forsikring og tilbagebetaling af for meget betalt forsikringspræmie finder sted. Sidst, men ikke mindst skal Deres rådgiver sikre, at De frigøres for på ejendommens lån. Læs mere her om berigtigelse og her om bolighandlens jura.

Frigivelse af købesummen

Når alle handlens betingelser er opfyldt – det vil sige, når skødet er tinglyst uden bemærkninger (præjudicerende retsanmærkninger) – skal De have Deres provenu, dvs. handelens overskud, udbetalt. BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot