INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Salg af bolig via ejendomsformidler/ejendomsmægler

Det er oftest lettest men ikke altid en fordel at bruge en ejendomsmægler til at sælge, og de fleste vælger stadig at lade en ejendomsformidler (ejendomsmægler) klare hele salgsarbejdet.

Fordele

Ved at sælge gennem en ejendomsmægler får De efter sigende adgang til og kontakt med et stort antal parate købere i et køberkartotek. Ejendomsmægleren kender prisniveauet i området  og har et omfattende lokalkendskab, hvorfor mægleren er en nyttig hjælp til at fastsætte en god og realistisk salgspris på Deres bolig. Læs her om prisfastsættelsen af Deres bolig. Herudover har mæglerne gode relationer til bygningssagkyndige, advokater og andre boligrådgivere. Læs mere her om de forskellige aktører på boligmarkedet.

Valg af mægler

Brug tid på at finde den rigtige ejendomsmægler. Tal med venner, familie og kolleger om deres erfaringer og besøg eventuelt også ejendomsmægleren for at se, hvordan boligerne bliver præsenteret samtidig med, at De får en aftale om en uforpligtende salgsvurdering. Når De skal vælge en ejendomsformidler til at hjælpe Dem med salget, er det en mulighed at vælge en af dem, De eventuelt har fået en gratis vurdering fra. Læs her om vurdering af boligen. Inden De imidlertid lader ejendomsformidleren starte et salgsarbejde, skal der være fuldstændig enighed om, hvad prisen på huset skal være, hvordan det skal markedsføres, om det skal være på Internet, på tekst -TV eller i landsdækkende- og lokalaviser. Der skal også være enighed om, i hvor lang tid ejendomsformidleren skal forsøge at sælge Deres bolig. Læs her om formidlingsaftalen.

Ulemper

Salæret

Når De vælger ejendomsformidler, skal De være opmærksom både på det salær, der forlanges, hvad det omfatter og Deres indtryk af ejendomsformidlerens faglige kompetence. Der findes mange forskellige “salærkoncepter”, f.eks. giver nogle mæglere nedslag i salæret ved hurtigt salg, eller når ejendommen i øvrigt er let at sælge. Inden De indgår en aftale med en ejendomsmægler, som skal hjælpe Dem med at sælge Deres bolig, skal De sørge for at få en præcis aftale om prisen og de nærmere vilkår for ejendomsmæglerens arbejde – og husk, De kan forhandle om prisen. Læs mere her om salær ved salg.

Afhængighed

Hvis De vælger en ejendomsmægler som formidler, bør De også overveje, om det spiller en rolle for Dem, at næsten alle ejendomsmæglere har en fast samarbejdsaftale på provisionsbasis med et pengeinstitut, et forsikringsselskab og en kreditforening, eftersom et sådant samarbejde naturligt nok påvirker ejendomsmæglerens anbefalinger med hensyn til valg af finansiering og forsikring m.v. At en bank, et forsikringsselskab eller en kreditforening vil anbefale sine egne produkter, siger næsten sig selv.

Formidlingsaftalen

Alt det, De er blevet enig med formidleren om, skal nedfældes i en formidlingsaftale, som De skal underskrive. Før De underskriver en formidlingsaftale, skal De, baseret på de oplysninger ejendomsformidleren har fået fra Dem eller selv har indsamlet, forlange:
  • at der laves en salgsopstilling Læs mere her.
  • at der udarbejdes et salgsbudget og der skal beregnes et salgsprovenu (Deres overskud fra salget af boligen) Læs her. 
Læs mere her om formidlingsaftalen.

Ejendomsformidlerens opgaver

Ejendomsformidlerens opgave er først og fremmest at skabe kontakt mellem Dem og en potentiel køber og forsøge at sælge ejendommen til den pris og på de vilkår, De og ejendomsformidleren er blevet enige om. I den forbindelse omfatter ejendomsformidlerens primære opgaver  fastsættelse af boligens salgspris, udarbejdelse af formidlingsaftale, salgsopstilling, annoncering, etablering af købsaftale, når der er en køber mv. Udover dette viser ejendomsformidleren også typisk boligen frem til interesserede køberemner. Ofte må ejendomsformidleren vise boligen frem mange gange, og dette koster normalt ikke ekstra, selvom der også kan være tale om at vise boligen frem til en repræsentant for en anden kreditforening end den, mægleren selv foreslår og samarbejder med. På Fyn eller i Jylland er det almindeligt, at sælger også er repræsenteret af en advokat. Ejendomsmægleren skal i disse områder først og fremmest hjælpe Dem med at sælge boligen, medens advokatens arbejde består i at gennemgå de dokumenter, som laves af ejendomsmægleren, tilvejebringe oplysninger til brug for boligens salg og gennemgå købsaftale, skøde og forskellige handelsdokumenter. Læs om brug af ejendomsmægler. Læs mere her om hvad ejendomsmæglersalæret omfatter. BoligAssistancen garanterer, at vi ikke er ejendomsmæglere/ejendomsformidlere Alle vore ydelser indenfor køberrådgivning og berigtigelse er omfattet af Lov om omsætning af fast ejendom samt Lov om Juridisk rådgivning og er dermed tilknyttet Klagenævnet for Ejendomsformidling. Vor virksomhed drives endvidere på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006), idet vor rådgivning udføres efter reglerne for god advokatskik. Bemærk, at da vort selskab ikke er en ejendomsmæglervirksomhed, omfatter vor sælgerrådgivning ikke nogen for ejendomsformidlingsydelser. Vore sælgerydelser således ikke at opfatte som de traditionelle ejendomsmæglerydelser, og vore sælgerydelser og sælgerrådgivning er ikke omfattet af Lov om Omsætning af fast Ejendom og tilknyttede bekendtgørelser.

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot