INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Salgsoplysningsskema ved boligsalg.

Dette benyttes til Deres indtastning af data og oplysninger til brug for vor udarbejdelse af salgsopstilling og efterfølgende købsaftale (når De har afsluttet salget af Deres ejendom) i forbindelse med SælgSelv modulet i forbindelse med Deres salg af Deres ejendom. De skal her indtaste de generelle og specifikke oplysninger om Deres ejendom, hvorefter vi, på baggrund af nedenstående data og Deres egne oplysninger, udarbejdeer salgsopstillingen. De kan her læse mere om BoligAssistancens fortroligheds politik for håndtering af personlige oplysninger.

Salgsoplysningsskema

 • Generelle oplysninger

 • Købsaftalen - oplysninger

 • I denne formular indtastes informationer om køber og sælger, samt den mellem parterne indgåede aftale, som Boligassistancen benytter som grundlag for udarbejdelsen af købsaftalen.
 • Skema for ejendomsudgifter - huse og fritidshuse

 • Følgende oplysninger om Deres ejendoms driftsudgifter skal bruges af Boligassistancen.
 • Ejendomsudgifter - Ejerlejligheder

 • Realkreditlån og anden nuværende belåning

 • Herunder bedes De indtaste følgende nødvendige oplysninger i relation til alle de indestående realkreditlån i Deres ejendom. På baggrund af disse oplysninger, indhenter Boligassistancen online/elektronisk de nødvendige informationer om indfrielsesomkostninger til brug for salgsopstilling og købsaftale.
 • Bestilling af dokumenter

 • Bemærk venligst at BoligAssistancens rekvirering af følgende dokumenter er en tillægsydelse til det aftalte honorar og denne service gælder kun for igangværende indgåede aftaler i relation til SælgSelv ydelser. De betaler kun kostprisen herfor inkl. moms.
 • Kommunalt oplysningsskema

  Kr. 475,00

  BBR – meddelelse og øvrige offentlige ejendomsdata

  Kr. 75,00

  Tingbogsudskrift (elektronisk)

  Kr. 275,00

  Matrikelkort

  Kr. 160,00

  Ejerlejlighedsskema *

  Kr. 800-1.900,00

 • * Ejerlejlighedsskema med alle relevante bilag bestilles hos Administrator af ejendommen og prisen kan variere.
 • De bedes venligst markere ud for nedennævnte, hvilke af de for handlen nødvendige dokumenter, De selv indhenter eller ønsker, at vi indhenter for Dem for Deres regning.( se herudover oversigten over bolighandlens dokumenter her).

  Snarest efter Deres bestilling, sender vi Dem en e-mail med angivelse af, hvilke af dokumenter vi anmoder Dem om selv af fremskaffe og sende til os.  

 • Afkryds de dokumenter De ønsker at bestille via Boligassistancen
 • Selvom De selv indhente ejerlejlighedsskemaet skal vi bruge informationen om administratoren, som indgår som en oplysning til køber i forbindelse med handlen.
 • Forinden ejerlejlighedsskemaet bestilles hos Administrator, vil De modtage oplysning om og skulle acceptere betaling af administrators ekspeditionsgebyr - (kostprisen herfor varierer fra kr. 300 op til kr. 1.500).
 • Tilstandsrapport og energimærkning

 • I det følgende bedes De indtaste oplysninger om disse to rapporter i tilknytning til salget af Deres ejendom. Oplysningerne skal anvendes af BoligAssistancen i forbindelse med udarbejdelsen af såvel salgsopstilling som salgsbudget samt købsaftale. Såfremt De endnu ikke har fået udarbejdet tilstandsrapport (ikke for ejerlejligheder) og energimærke for Deres ejendom, anbefaler BoligAssistancen Dem at lade disse udarbejde hurtigst muligt. De kan indhente yderligere oplysninger om bestilling af rapporterne her. Både Tilstandsrapporten og Energimærket er vigtige rapporter i forbindelse med salget af Deres ejendom og de kommende forhandlinger med potentielle købere. Det anbefales endvidere at det i såvel salgsopstilling som købsaftale anføres at disse rapporter enten foreligger eller er under udarbejdelse. Læs mere her om ansvarsfraskrivelse og huseftersynet. Indhent en foreløbig oversigt over prisen for en tilstandsrapport og energimærke for Deres ejendom - her ! Tilstandsrapport Tilstandsrapporten, som er frivillig for sælger, udarbejdes af en autoriseret byggesagkyndig og er en rapport om Deres ejendoms generelle tilstand, som udarbejdes ved en grundig gennemgang af den byggesagkyndige. Læs evt. mere her om grundlaget for tilstandsrapportens udarbejdelse og den betydning for Dem som sælger set i relation til muligheden for at fraskrive Dem det 10-årige ansvar ved salget af Deres ejendom. Læs mere her om sælgeransvaret og fraskrivelse heraf i forbindelse med tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring. En meget væsentlig forudsætning for Deres mulige ansvarsfraskrivelse er dog fremlæggelsen af såvel et tilbud på ejerskifteforsikring som tilbud om betaling af halvdelen af præmien hertil overfor køber. Læs mere her.
 • Energimærkerapporten, som udarbejdes af en autoriseret energikonsulent, er lovpligtig og har til formål at informere køber om ejendommens energimæssige stand og forbrug, det såkaldte energimærke og energiplan. Såfremt der ikke foreligger gyldigt (maks. 3 år) energimærke ved købsaftalens fremlæggelse for køber, kan køber vælge at lade denne udføre for sælgers omkostning. Læs mere her om energimærke og energiplan.
 • Bestilling af tilstandsrapport

 • Såfremt De skal bestille tilstandsrapport for Deres ejendom i forbindelse med salg, bedes De iagttage følgende forhold.
  • Oplysningerne og dokumenterne skal anvendes af den byggesagkyndige og forelægges denne i forbindelse med udarbejdelsen af tilstandsrapporten på Deres ejendom.
  • Den byggesagkyndige vil ikke kunne udfærdige sin rapport uden disse oplysninger og dokumenter.
  • Skemaet Sælgeroplysninger for Tilstandsrapport skal helst udfyldes og ligge klar ved den byggesagkyndiges ankomst. De vil få udleveret/tilsendt skemaet af den byggesagkyndige forud for gennemgangen.
  • De skal, i henhold til lovkravet herom, være tilstede under den byggesagkyndiges gennemgang af Deres ejendom.
  • De skal påregne en uges ekspeditionstid fra den byggesagkyndiges besøg og til den endelige rapports fremkomst.
  Læs mere her om tilstandsrapporten og her om huseftersynet samt her om bygningssagkyndige.
 • Sælgeroplysninger for tilstandsrapport
 • Skemaet Sælgeroplysninger for Tilstandsrapport skal helst udfyldes og ligge klar ved den byggesagkyndiges ankomst. De vil få udleveret/tilsendt skemaet af den byggesagkyndige forud for gennemgangen. De bedes endvidere bemærke, at det er et lovkrav, at De som sælger er tilstede ved den byggesagkyndiges gennemgang af ejendommen.
 • Energimærke

 • Bestilling af energimærke sker sædvanligvis samtidig med bestilling af tilstandsrapporten. De skal være opmærksom på, at der ved salg af visse ejendomstyper er et lovmæssigt krav om energimærke. Læs mere her om energimærke og energiplan. Indhent en foreløbig beregning af prisen for en tilstandsrapport og energimærke for Deres ejendom - her ! Såfremt De skal bestille energimærke på Deres ejendom i forbindelse med salg, bedes De iagttage følgende forhold.
  • Oplysningerne og dokumenterne skal anvendes af energikonsulenten og forelægges denne i forbindelse med udarbejdelsen af energimærket på Deres ejendom. Rapporten udfærdiges sædvanligvis i tilknytning til tilstandsrapporten og af den samme bygningssagkyndige.
  • Energikonsulenten vil ikke kunne udfærdige sin rapport uden disse oplysninger og dokumenter.
  • De skal påregne en uges ekspeditionstid fra konsulentens besøg og til den endelige rapports fremkomst.
 

Verification

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot