INDSIGT OG PARATVIDEN

UAFHÆNGIG AKTØR

BoligAssistancen er uafhængig af alle andre aktører og grupperinger på boligmarkedet og giver boligkøbere - og boligsælgere, indsigt samt paratviden, så de kan træffe de rigtige valg i deres bolighandel på det rigtige grundlag og på det rigtige tidspunkt.

WHISTLEBLOWER

EN UDFORDRING TIL MARKEDETS AKTØRER

BoligAssistancen har 35 års ekspertise og er et kvalificeret, professionelt og konkurrencedygtigt alternativ og modspil til alle øvrige aktører på boligmarkedet. Vi ansporer til justering af skøde priser samt øvrige boligydelser m.v. til gunst for private købere og sælgere af bolig.

Vi betragtes derfor af mange som branchens Whistleblower!

Købsaftalen som boligsælger

Et af bolighandlens mest centrale dokumenter er Købsaftalen. Det anbefales, at De, som sælger, søger råd og vejledning inden De underskiver en købsaftale. Rådgiveren kan således bl.a. vejlede Dem om:
  • hvornår De er bundet af Købsaftalen
  • hvilke dokumenter, der skal underskrives af hvem og hvornår m.v.
  • i hvilke tilfælde Købsaftalen kan fortrydes af køber
  • hvordan og hvornår handlen berigtiges
  • de juridiske forhold for sælger ved et boligsalg
  • hvilke udgifter sælger har med bolighandlen

De nødvendige dokumenter

For at ejendomsformidleren kan lave en købsaftale i forbindelse med Deres ejendomssalg, skal denne fremskaffe forskellige dokumenter, bl.a. tingbogsattest, udskrift af servitutter eller lokalplaner m.v.

Før underskrift

Før købsaftalen indgås, er det vigtigt, at ejendomsformidleren bl.a. har sørget for:
  • at der er udarbejdet en el- og tilstandsrapport på huset
  • at indhente et ejerskifteforsikringstilbud
  • at De har underskrevet en erklæring om “Tilstandsrapport og forsikringsoplysning
  • at De har underskrevet en erklæring om, at De som sælger vil betale halvdelen af præmien på ejerskifteforsikringen.
Er disse punkter ikke opfyldt får De ikke den beskyttelse mod eventuelle senere krav fra køber, som forbrugerbeskyttelsesloven giver mulighed for. Læs mere her.

Hvad De skal være opmærksom på….

Indfrielse af gl. lån

Når den endeligt forpligtende handel er indgået, vil De hyppigt skulle tage stilling til, hvornår optagelse og hjemtagelse af nye lån og indfrielse af eksisterende lån skal finde sted. Ejendomsformidleren skal rådgive Dem om disse spørgsmål, men hvis ejendomshandelen ekspederes af købers advokat eller rådgiver, forudsætter en god og effektiv ekspedition på dette område et tæt samarbejde mellem bank, ejendomsformidler og den berigtigende part (købers advokat eller rådgiver). Specielt vedrørende indfrielser gælder, at en typisk provenuberegning opererer med en EDB-udskrevet kurs, der tager udgangspunkt i en straksindfrielse. De vil i alle tilfælde have behov for, at det kontrolleres, om en opsigelse eller en obligationsindfrielse vil være billigere end en såkaldt straksindfrielse. Hvis De har risikoen for kurs eller renteforhold, skal De rådgives om muligheder for afdækning af denne risiko og om fordele/ulemper ved at kurssikre. Læs mere her om kurssikring. Deres rådgiver (sædvanligvis bankrådgiver) skal kontrollere, at Deres”ejendomshandel hænger sammen.” Det vil sige, at han skal sikre, at pantegæld, som køber ikke skal overtage, opsiges eller indfries på den måde, som tjener Deres interesser bedst muligt.  

E-mail og telefon

E-mail: post@boligassistancen.dk

Telefon: (+45) 49 14 91 84

Telefonekspedition hverdage 09:00 til 12:00

TRUSTPILOT ANMELDELSER

Trustpilot